Перейти до вмісту

Додаток:Список словників/Фахові та галузеві. Термінологічні. Наукової мови

Матеріал з Вікісловника

Загальнонаукові

[ред.]
 • Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30000 термінів. - К.: Криниця, 1999. - 528 с. - (Сучасні словники України).
 • Українсько-російський словник наукової термінології / За заг. ред. Л. О. Симоненко. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - 416 с.
 • Українсько-російський словник наукової термінології / Укл. М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко та ін. / За заг. ред. Л. О. Симоненко. - К.; Ірпінь, 2004. - 403 с.
 • Туровська Л. В., Василькова Л. М. Нові слова та значення. Словник / Відп. ред. Л. О. Симоненко. - К.: Довіра, 2008. - 271 с.
 • Українсько-російський словник наукової термінології [Текст] : бл. 100 000 термінів і термінів-словосполучень / НАН України, Ін-т української мови, Ком. наук. термінології. - К. : Перун, 2004. - 404 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології: У 3-х кн. Кн.1. Суспільні науки /Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін.; Ред.-лексикограф Т.К.Черторизька; НАН України; Ком.-т науков. термінології; Ін.-т мовознавства ім. О.О.Потебні. - К.: Науков. думка, 1994. - 600 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина / [С. П. Вассер, І. О. Дудка, В. І. Єрмоленко та ін.]. — К. : Наук. думка, 1996. — 660 с
 • Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін. - К.: Наук. думка, 1998. - 892 с.
 • Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять) / О. Войналович, В. Моргунюк. — К: Вирій, Сталкер, 1997

Науково-технічні

[ред.]

#Політехнічні

 • Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). - К.: Вирій, Сталкер, 1997. - 256 с.
 • Новий англо-український політехнічний словник К., Арій, 2008 — 704 с. ISBN 978-966-498-026-2 [бл. 125 000 термінів]
 • Новий російсько-український політехнічний словник Укладач: Микола Зубков 2005 ISBN 966-7165-95-7
 • «Kleines deutschukrainisches technisches Wörterbuch| J. Žukowskyj untermitwirkung v. Z. Kuzela. – Königsberg; Berlin: Ost-EuropaVerlag» («Німецько-український технічний словник» Й. Жуковського–З. Кузелі) (1943)
 • Краєвська, Г. П. Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок [Текст] : матеріали до Лексичного атласу укр. мови / Г. П. Краєвська ; відп. ред. П. Ю. Гриценко. - Вінниця : ТВОРИ, 2018. - 204 с.
 • практичні словники з машинознавства й фабричного виробництва З. Кузелі та Й. Жуковського
 • 1958 року Н. С. Родзевич запропонувала «Проспект російсько-українського словника технічної термінології з інструктивними вказівками. (Для обговорення)», який був надрукований у «Лексикографічному бюлетені» 1958 року, випуск 6.
 • «Про створення словників наукової термінології» (1957)
 • Політехнічний словник / Уклад. В.С. Підлипенський. – К.: ВТФ «Перун», 2000. – 512с.
 • Російсько-український загальнотехнічний словник : близько 113 000 слів / Л. І. Мацько, І. Г. Трегуб, В. Ф. Христенок, І. В. Христенок ; ред. В. А. - К. : Вища школа, 1994. - 174 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 1996.
 • Російсько-український науково-технічний словник (30 000 слів) / Уклад.: В. Перхач, Б. Кінаш; наук. ред. В. Перхач. - Львів, 1997. - 456 с.
 • Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник К., Наукова думка, 2008 — 912 с. А-М Н-Я
 • Туровська Л. В., Василькова Л. М. Нові слова та значення. Словник / Відп. ред. Л. О. Симоненко. - К.: Довіра, 2008. - 271 с.
 • Українсько-російський словник наукової термінології / Укл. М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко та ін. / За заг. ред. Л. О. Симоненко. - К.; Ірпінь, 2004. - 403 с.

Суспільні науки

[ред.]
 • Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й. Ф. Андерш, С. А. Воробйова, М. В. Кравченко та ін. — К.: Наук. думка, 1994. — 600 с.
 • Сучасний словник із суспільних наук Харків, «Прапор», 2006 — 432 с. ISBN 966-8690-47-8
 • С. А. Воробйова, І. К. Білодід Російсько-український словник-соціально-економічної термінології / за редакцією академіка І.К. Білодіда видання друге пороблене і доповнене. — К.: Головна редакція УРЕ

Авіація

[ред.]
 • Англо-російсько-український тлумачний словник до МЕГА-модульного курсу «Аеронавігація» Бабак В. П., Харченко В. П., Зайцев Ю. П. 2007. — 328 с.
 • Computers in Aviation Technology: English-Russian-Ukrainian Terminological Vocabulary Акмалдінова О. М., Каширський В. А. 2007 — 144 с.
 • Німецький та український летунський словник» І. Ільницький-Занкович Берлін, 1939
 • Російсько-український авіаційни військовий словник
 • Російсько-український ілюстрований словник термінів з теорії виробництва двигунів літальних апаратів Кулик М. С., Кучер О. Г., Карпов Є. М. 2008 — 304 с.
 • Англо-український словник авіаційних термінів / Уклад.: Р.О. Гільченко. - Фастів: КуПол, 2009. - 280 с.

Агронауки. Сільське господарство

[ред.]
 • Словник скорочень з аграрної інженерії / за заг. ред. В. В. Снітинського, В.О. Богуслаєва, В. М. Дринчі. – Київ : АртЕк, 2018. – 452 с.
 • Словник з аграрного права. Уклад.: В.П. Жушман, О.О. Погрібний, В.Ю. Уркевич / За ред. В.П. Жушмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 164 с
 • Шерман І. М., Пилипенко Ю. В. Іхтіологічний російсько-український тлумачний словник. – К.: ВД “Альтернативи“, 1999. – 272 с.
 • Иванов Ю. Д., Головняк С. П., Кряквина С. П. Украинско-русский словарь по сахарной промышленности. – К.: – Наукова думка, 1976. – 163 с.
 • Російсько-український сільськогосподарський словник. Andrian Porfiriĭovych Biloshtan, ‎М. Ф Бойко – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 438 с.

Археологія

[ред.]
 • Словник-довідник з археології Гаврилюк Н. О., Котова Н. С., Махортий С. В., Вiдейко М. Ю., Степанчук В. М. Гаврилюк Н. О., Котова Н. С., Махортий С. В., Вiдейко М. Ю., Степанчук В. М

Астрономія

[ред.]

Бібліотечна справа

[ред.]
 • Англо-український тлумачний словник з бібліотечної справи та інформатики К., 1999 [понад 500 термінів]
 • Стрішенець, Н. В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології / Н. В. Стрішенець. - К. : НБУВ, 2004. - 329 с.
 • Російсько- український словник бібліотечно-бібліографічних термінів

Архівна справа

[ред.]
 • Архівістика: Термінологічний словник /Авт.-упорядн.: К.Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова Селіверстова та ін. – К., 1998. – 106 с.
 • Короткий російсько-український словник архівних термінів. - К., 1993.

Біологія. Біохімія. Біотехнології

[ред.]
 • Біологічний словник. / Редколегія. За ред. К.М. Ситника і О.В. Топачевського. 2-ге вид. К. Головна редакція УРЕ. 1986. 680 стор., іл.
 • Англо- українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. І. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 518 с.
 • Англо-російсько-український біологічний словник (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина) Горбатенко I. Ю., Лавриненко Ю. О. Херсон, 1998. — ISBN 966-7403-25-4
 • Галяс В.Л. Біохімічний і біотехнологічний словник /В.Л.Галяс, А.Г.Колотницький. - Львів: Оріяна-Нова, 2006. - 468 с.
 • Глазко В.І. Словник сучасних біологічних термінів. - Харків: Основа, 2003. - 96 с.
 • Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 • Словник термінів та понять з хімії: Для 8-11 класів. - Харків: Основа, 2003. - 96с.
 • Словник української біологічної термінології / НАН України, Ін-т української мови, Ком. наук. термінології. - – К.: КММ, 2012. – 744 с. ISBN 978-966-1673-12-9
 • Глазко В. И. Русско-англо-украинский толковый словарь по прикладной генетике, ДНК-технологии и биоинформатике / В. И. Глазко, Г.В. Глазко. – Киев : НОРА-ПРИНТ, 2000. – 464 с.
 • Словник-довідник з агроекології / В. І. Бондарь та ін. (уклад.); О. І. Фурдичко (ред.). – К.: Основа, 2007. – 272 с.
 • Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів. / Укл.: Г. Є. Гончаренко, с. В. Совгіра. – К.: Науковий світ, 2010. – 106 с.
 • Смик Г. К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник народних назв. – К.: УРЕ ім. М. П. Бажана, 1991. – 412 с.
 • Горбатенко І. Ю., Лавриненко Ю. О. Англо-російсько-український біологічний словник (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина) / Ред. В. А. Труханов. – Херсон: Айлант, 1998. – Т.1: – 174 с.
 • Гродзинський Д. М. Чотиримовний словник назв рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 312 с.
 • Мороз I. В., Мороз Л. І. Словник-довідник з біології. – К.: Генеза, 2001. – 414 с.
 • Окомітенко Н. І., Гродзинський Д. М. Основи системної біології // Навч. посібник. –К.: Либідь, 2005. – 360 с.
 • Пабат В. В. и др. Словарь по общей биологии / В. В. Пабат, Д. Т. Винничук. – К.: НораПринт, 1999. – 259 с.
 • Паночіні С. Словник біологічної термінології. – Х.: Радянська школа, 1931. – 90 с.
 • Полонський Х. Словник природничої термінології (проект). – Х.: ДВУ, 1928. – 262 с.
 • Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 272 с.
 • Біда О. А. Природничо-екологічний тлумачний словник. – Умань: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – 102 с.
 • Герасименко В. Г. Біотехнологічний словник. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1991. – 167 с.
 • Гідролого-екологічний тлумачний словник / Укл. А. В. Яцика. – К.: Урожай, 1995. – 157 с.
 • Глазко В. І., Глазко Г. В. Російсько-український тлумачний словник з прикладної генетики, ДНК-технології та біоінформатики. – К.: КВІЦ, 2001. – 580 с.
 • Гомон Н. М. Від біології і біотехнології до генної інженерії. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 207 с.
 • Гулько Р. М. Словник назв лікарських рослин світової медицини: латинсько-українсько-російсько-англійський. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 506 с.
 • Євтушенко М. Д., Марютін Ф. М. Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології: Навч. посіб. для студ. агроном. спец. вищих навч. закл. ІІІ–IV рівнів акредитації. – X.: Харківський держ. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1998. – 201 с.
 • Єсипенко Б. Є. Російсько-українсько-англійський словник фізіологічних термінів / Б. Є. Єсипенко, В. О. Цибенко, В. Б. Єсипенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 195 с.
 • Кондратюк Є. М., Хархота Г. І. Словник-довідник з екології. – К.: Урожай, 1987. – 158 с.
 • Короткий українсько-російський словник фізіологічних термінів / Укл. О. А. Шандра та iн. – К.: Вища школа, 1994. – 199 с.
 • Словник еколого-біологічних термінів / П. В. Литвак, І. П. Литвак; П. В. Литвак (ред.). – Житомир: Полісся, 2006. – 204 с.
 • Маненко А., Балабан Т., Хоп’як Н. Англійсько-український словник-довідник з профілактичної та екологічної токсикології. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 110 с.
 • Манець І. Г. та ін. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології. – Донецьк: Донбас, 2004. – 576 с.
 • Марчишин С. М. Екологічний словник-довідник: Основні терміни i поняття. – К.: Рідна мова, 1998. – 221 с.
 • Матеріали до ембріологічної термінології / Укл. О. Черняхівський // Українські медичні вісті. – К., 1925. – № 2. – с. 1–16; 1926. – № 1. – с. 17–22.
 • Микитюк О. М. та ін. Екологія людини: Українсько-російський тлумачний словник. – Х.: ВД “Альтернативи”, 2000. – 163 с.
 • Некос А. Н. Екологія та неоекологія: Українсько-російський словник-довідник – Х.: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – 236 с.
 • Новак Т. В. та ін. Українсько-російсько-англійський словник тepмінів з генетики та селекції / Укл. Т. В. Новак, В. В. Редько, А. А. Корчинський; Під ред. О. О. Созінова. –
 • К.: Укр ІНТЕ, 1993. – 75 с.
 • Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія: Словник-довідник / Укл. В. Г. Очев та ін.; За ред. В. П. Макридіна, І. С. Барскова. – X.: Вид-во “Око”, 1995. – 287 с.
 • Російсько-український біохімічний словник / Укл. Р. П. Виноградова та ін. – К.: ВПУ “Київський університет”, 1994. – 109 с.
 • Російсько-український словник анатомічно-фізіологічної термінології для середньої школи. – Х.: Радянська школа, 1934. – 35 с.
 • Російсько-український словник ботанічної термінології для середньої школи. – Х.: Радянська школа, 1934. – 55 с.
 • Російсько-український словник ботанічної термінології і номенклатури (з українським і латинським покажчиками) / Укл. Д. Я. Афанасьєв, А. І. Барбарич та ін. – К.: Вид-во Акад. наук УРСР, 1962. – 340 с.
 • Російсько-український словник з екології та охорони навколишнього середовища / За ред. А. Л. Цикала і Г. Д. Зленка; Упор. О. Бодюл та ін. – Одеса, 1994. – 78 с.
 • Російсько-український словник природничої термінології для початкової школи. – Х.;К.: Радянська школа, 1934. – 63 с.
 • Російсько-український словник термінів лісівництва / Відп. ред. П. С. Погребняк, С. М. Стойко. – К.: Наукова думка, 1980. – 156 с.
 • Російсько-український словник фізіологічної термінології / Укл. Б. Є. Єсипенко, М. А. Кондратович. – К., 1963. – 201 с.
 • Російсько-український словничок термінів природознавства та географії / Зладив К. Дубняк, м. Кобеляк на Полтавщині, 1917. – 32 с.
 • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упор. М. Є. Кучеренко та ін. – К.: Либідь, 1995. – 440 с.
 • Русско-украинский словарь-справочник биохимических терминов / Сост. Н. Г. Сергиенко и др. – X., 1993. – 44 с.
 • Симоненко Л. О. Біологічна термінологія: формування та функціонування. – Умань: РВЦ “Софія”, 2006. – 103 с.
 • Словник бджільництва: Англо-російсько-український: Понад 6500 термінів / М. Л. Алексеніцер, Л. І. Боднарчук, В. Г. Кубайчук та ін.; За ред. Л. І. Боднарчука,
 • М. Л. Алексеніцер. – К.: ЗАТ “ТВМ”, 1997. – 344 с.
 • Словник новітніх цитофізіологічних понять і термінів / В. Дудок, Ю. Чайковський та ін. – Луцьк, 2004. – 74 с.
 • Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням / За ред. Г. К. Палія та iн. – Вінниця: Нова Книга, 1998. – 109 с.
 • Словник природничої термінології. Проект / Укл. Хв. Полянський. – К.: ДВУ, 1928. – 262 с.
 • Словник термінів з мікробіології: українсько-російський, російсько-український / Укл. В. О. Іваниця, В. С. Підгорський та ін. – К.: Наукова думка, 2006. – 197 с.
 • Словник термінів з цитології, генетики, селекції та насінництва. – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. ун-т, 1999. – 99 с.
 • Словник української мови: в 11-ти т. – К.: Наукова думка, 1970–1980.
 • Смирнов О. Ю. и др. Словарь русско-украинских терминов по медицинской биологии, паразитологии и генетике. – Лебедин: Білий лебідь, 1996. – 175 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни / Укл. Д. М. Гінзбург. – X.: ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”, 2000. – 736 с.
 • Український словник-довідник з екології / Я. О. Мольчак та ін. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 420 с.
 • Український термінологічний словник з фармацевтичної ботаніки / Укл. Н. М. Ткаченко та ін. – X., 1993. – 86 с.
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В. І. Глазко, Ю. О. Іванов, Т. Т. Глазко, А. М. Архіпов. – К.: Чорнобильінтерінформ,
 • – 396 с.
 • Червяк П. І. Медична енциклопедія. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2001. – 1022 с.
 • Щербуха А. Я. Українська номенклатура іхтіофауни України. – К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2003. – 48 с.
 • A Dictrionary of scientifi c terms by I. F. Henderson, M. A. and W. D. Henderson, M. A., B.Sc., Ph.D., F.R.S.E. – Fifth edition by John H. Kenneth. – New York, D.Van Nostrand company, inc. 250 fourth Avenue, 1953. – 507 p.
 • A Dictrionary of plant sciences by Michael Allaby. – Oxford: University press. – 1998. – 510 p.
 • Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary Merriam-Webster Inc., Publisters Springfi eld. – Massachusetts, USA, 1983. – 1564 p.
 • Čebelarski terminološki slovar / Уклад. Ljudmila Bokal Lubliana. – Ред. Jawez Cregori, 2008. – 261 c.

Ботаніка

[ред.]
 • Зиман С. М., Гродзинський Д. М., Булах О. В. Латинсько-англо-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин. – К.: Фітосоціоцентр, – 282 с.
 • Зиман С. М., Дідух Я. П., Гродзинський Д. М., Федорчук М. М., Булах О. В. Тримовний словник назв судинних рослин флори України. – К.: Наукова думка, 2008. – 319 с.
 • Зиман С. М., Мосякін С. Л., Булах О. В., Царенко О. М. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. – Ужгород: Медіум, 2004. – 155 с.
 • Зиман С. М., Гродзинський Д. М., Булах О. В. Латинсько-англійсько-російсько-український словник термінів з морфології та систематики судинних рослин. – Київ: Наукова
 • думка, 2011. – 285 с.
 • Кобів Ю. С. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. – К.: Наукова думка, 2004. – 800 с.
 • Словник-довідник з ботаніки / Укл. П. М. Береговий, І. К. Білокінь, З. Г. Лавітська та ін. – К.: Радянська школа, 1965. – 588 с.
 • Atlas zakhidnopolisʹkykh nazv likarsʹkykh roslyn Ruslana Omelʹkovet́s̀ʹ, 2003
 • Словник бріологічних термінів / І. Данилків, О. Лобачевська, І. Рабик, О. Щербаченко ; НАН України, Ін-т екол. Карпат. – Львів : [Ін-т екол. Карпат], 2008. – 148 с. – В опр. – Бібліогр.: с. 145-148.
 • Тлумачний словник з медичної ботаніки (англомовний)./ Гулько Р.М, «Нова книга», 2006. — 244 с.
 • Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 • Російсько-український словник термінів з курсу “Фізіологія рослин з основами біохімії” / Укл. Г. Т. Криницький та ін. – Львів: Каменяр, 1991. – 63 с.
 • Словарь ботанических терминов / Под общей ред. И. А. Дудки – К.: Наукова думка, 1984. – 308 с.
 • Словник ботанічної номенклатури (проект). – К.: ДВУ, 1928. – 313 с. 74. Словник ботанічної термінології: Проект / Укл. В. Вовчанецький, Я. Лепченко. – Х.;К.: УРЕ, 1932. – 328 с.
 • Словник (найголовніших) ботанічних термінів: російсько-український та українсько-російський // Додаток до книги О. Янати “Рослина та її життя”. – Х.: ДВУ, 1926. – с. 109–126.
 • Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник / За ред. акад. АН УРСР А. М. Гродзинського. – К.: Головна редакція УРЕ, 1989. – 543 с.
 • Мусій О. Медичний словник лікарських рослин (російсько-латинсько-український). – К.: КЛТ, Фонд ТТ, 2002. – 208 с.


Зоологія

[ред.]
 • Назви звірів, птиць, комах та інших животин / Укл. В. Ф. Ніколаєв // Матеріали до української наукової термінології. Матеріали до термінології по природознавству. – Ч. 1. – Полтава, 1918. – 60 с.
 • Словник бджільництва: Німецько-російсько-український / М. Л. Алексеніцер, Л. І. Боднарчук, К. В. Добровольська. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1999. – 344 с.
 • Злотин А. З., Головко В. А. Техническая энтомология – технічна ентомологія: Русско-украинский толковый словарь. – X.: РИП “Оригинал”, 1995. – 179 с.
 • Біологічний словник. / Редколегія. 2-ге вид. К. Головна редакція УРЕ. 1986. 680 стор., іл.
 • Російсько-українсько-латинський зоологічний словник. Термінологія і номенклатура» О.Маркевича і К.Татарка (1983, 19 тис. термінів) О. П. Маркевич, К. І. Татарко; ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 1983. – 411 с.
 • Наукові назви земноводних та плазунів України, затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
 • Словник зоологічної номенклатури. – Ч. 1: Назви птахів: Проект / Укл. М. Шарлемань. Матеріали до української природничої термінології та номенклатури. – К.: ДВУ, 1927. – Т. 6. – Вип. 1. – 64 с.
 • Словник зоологічної номенклатури. – Ч. 2: Назви хребетних тварин: Проект / Укл. М. Шарлемань, К. Татарко. – К.: ДВУ, 1927. – 124 с.
 • Словник зоологічної номенклатури. – Ч. 3: Назви безхребетних тварин: Проект / Укл. І. Щоголів, с. Паночіні. – К.: ДВУ, 1928. – 186 с.
 • Словник зоологічної номенклатури (1927-1928) / Нац. акад. наук України, Ін-т зоології. - К. : Наукова думка, 2005. - 188 с.
 • Російсько-український ветеринарний словник / Відп. ред. Я. Я. Ярема. – К.: Наукова думка, 1964. – 380 с.
 • Російсько-український словник зоологічної термінології для середньої школи. – Х.: Радянська школа, 1934. – 166 с.
 • Українсько-російсько-англійський ентомологічний словник: Термінологія і номенклатура: У 2-х т. – Т. 1. Термінологія. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного ун-ту ім. Лесі України, 2002. – 226 с.
 • Українсько-російсько-англійський ентомологічний словник: Термінологія і номенклатура: У 2-х т. – Т. 2. Номенклатура. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного унту ім. Лесі України, 2002. – 428 с.
 • Гаєвська А. В. Паразитологія та патологія риб. Енциклопедичний словник. – К.: Наукова думка, 2004. – 367 с.Будівництво. Архітектура

[ред.]
 • Архітектурні терміни 2-ге вид. Безродний П.П. К., «Вища школа» — 263 с. ISBN 978-966-642-378-1
 • Російсько-український будівельний словник / Уклад.: В.М.Гордєєв, Р.Я.Зельцер, Є.А.Кожан, Е.О.Полторацька, І.Ю. Резниченко. – К.: Вид-во “Укрархбудінформ”, 1994.- 512 с.
 • Російсько-український словник: Будівництво / Укл. М. Г. Ярмоленко, С. Й. Цимбал, Д. С. Кривенко та ін. — К.: Будівельник, 1994.— 256 с. ISBN 5-7705-0485-4 [бл 30 000 слів]
 • Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва та архітектури в 2-х т.т. / Співавтори С.Жуковський, Р.Кінаш, В.Базилевич, Н.Дрівко. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – Т. І. – 960 с. – (термінографічна серія СловоСвіт № 8) – разом з комп'ютерним диском (blyzʹko 60 000 terminiv, 2007)
 • Російсько-український архітектурно-будівельний словник Київ: Мислене древо. – 2009.
 • Українська сакральна дерев'яна архітектура
 • Російсько-український словник. Будівництво / Співуклад., редактор літер А-О - Л. О. Симоненко. - К., 1994.
 • Російсько-український будівельний словник / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 1994.
 • Демська-Кульчицька О. М. Питання сучасної дахобудівної термінології // Вісник державного університету “Львівська політехніка”: Проблеми української термінології. – 2000. – №402. – С.230-233. (У співавторстві з Б.Якимовичем).
 • Архітектура. Короткий словник-довідник / За ред. А.П. Мардера. – К.: Будівельник, 1995. – 282 с.
 • Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, Головкиївархі­тектура, 2002. – 472 с.
 • Російсько-український та українсько-російський словник термінів бу­дів­ництва й архітектури. Т.1 Російсько-український словник термінів будів­ництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Базилевич. За ред. Р. Кінаша. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 960 с.
 • Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури. Т. 2 Українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури / С. Жуковський, Р. Кінаш, Л. Полюга, В. Ба­зилевич, Н. Дрівко. За ред. Р. Кінаша. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 488 с.
 • Сучасна архітектура: Термінологічний словник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 136 с.
 • Український тлумачний словник будівельних термінів / О.М. Лівін­ський, М.О. Лівінський, О.А. Васильковський, Д.Ф. Гончаренко, М.І. За­харчук. – К.: Укр. акад. наук (УАН), МП “Леся”, 2006. – 528 с.
 • Словник будівельної термінології [упоряд. Булда С.] (Інститут української наукової мови Української академії наук, 1930).
 • Термінологічний словник будівництва/ за ред. М. Ф. Друкованого

Реставрація

[ред.]
 • Лозова Н. Є. Російсько-український практичний словник реставратора. – К., 2003. – 260 с

Видавнично-поліграфічна галузь

[ред.]
 • «Короткий тлумачний словник поліграфічних термінів» за участю Ю. Ц. Жидецького (1996)
 • «Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи» за участю П. М. Таланчука, С. М. Яреми та ін. (2006)
 • «Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник» укладений за участю Б. В. Дурняка (2000)
 • «Реклама» Р. Г. Іванченка (1998)
 • «Словник найбільш вживаних друкарських термінів». – Львів, 1941
 • «Термінологічний довідник пакувальника» підготовлений за участю О. М. Гавви (1999)
 • «Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва» С. М. Коваля та ін. (2005)
 • Книгознавство. Термінологічний словник. за редакцією Жадька В.О
 • Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. – Л. : Палітра друку, 2002. – 224 с.
 • Поліграфія та видавнича справа : Російсько-український тлумачний словник / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. – Л. : Афіша, 2002. – 456 с
 • Словник книгознавчих термінів : Понад 1400 термінів / уклад. В. Я. Буран [та ін.] ; наук. ред. Н. О. Петрова [та ін.]; Книжкова палата України. – К.: Книжкова палата України, 2003. – 159 с. – ISBN 966-647-44-6
 • Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, О. В. Зоренко, Т. Ю. Киричок, Т. В. Розум; передм. П. О. Киричка. — К.: НТУУ «КПІ», 2010. — Бібліогр.: с. 5-6. — 896 с. — ISBN 978-966-622-390-9 [понад 4500 термінів ] рецензія
 • Короткий російсько-український словник поліграфічних і видавничих термінів, 1969
 • Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко ; голов. ред. : Т. В. Ковтуненко. - К. : Либідь, 2006. - 320 с.

Військова справа. Військові науки

[ред.]
 • Верховський, М. М. Ілюстрований словник-довідник з воєнної історії України / М. М. Верховський, А. Г. Морозов.- Сміла: Тясмин, 2009.- 440 с.
 • Євтимович В. Московсько-український словник для військових. – К.: Друкарня Головної Шкільної Управи В.М, 1918. - 125 с.
 • І. Ільницький-Занкович «Вчімся військового словництва». – Краків, 1941
 • Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Російсько-український словник для військовиків.-К., Варта, 1995.- 384 с. ISBN 5-7707-7108-9
 • Російсько-український військовий словник / Упор. О.О.Лісна. - К., 1992. - 80 с.
 • Російсько-українсько-англійський військовий словник: Близько 20000 слів / Уклад.: В. Я. Карачун, І. А. Черненко, С. М. Чиж, 0.0. Карачун. — К.: Техніка, 2001. — 750 с. ISBN 966-575-000-3
 • Німецький та український летунський словник» І. Ільницький-Занкович (Берлін, 1939
 • І. Ільницький-Занкович Німецький та український військовий словник» (коло 40 000 слів) (Берлін, 1939)
 • Чорний В.С. Словник-довідник основних понять та категорій з філософсько-методологічних проблем військово-соціального управління. – К., 2006
 • Якубські, С.таО.Російсько-український словник військової термінології. За ред.ІУНМ. — 1928. 216 стор.

Газова справа

[ред.]
 • Російсько-українсько-англійський словник з газовимірювань, якості газу та метрології. Основні терміни: близько 3000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. А. Гордієнко, І. М. Корніловська та ін. За заг. ред. В. В. Розгонюка. — Харків, 1998.

Геодезія

[ред.]
 • Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Федір Заблоцький, Олександра Заблоцька. За ред. Богдана Рицара – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 360 c. ISBN 978-966-553-951-3

Геологія

[ред.]
 • Шкільний геологічний словник-довідник А.М. Безуглий, I.Г. Спiвачевський Радянська школа (Киïв). 1976, 164 с
 • Російсько-український геологічний словник» С. І. Головащука та І. Л. Соколовського (19 000 термінів)
 • «Українсько-російський гірничий словник» (20 000 термінів) // О. А. Ковшуля, М. З. Гармаш, М. С. Зільбан
 •  Р. Вовченко, О. Матковський, Л. Бохорська, О. Полубічко Російсько-український геологічний словник

Гірнича справа

[ред.]
 • Алексеенко С. Ф. Русско-украинский горный терминологический словарь/ С. Ф. Алексеенко, А. К. Кузьмич, В. П. Романенко ; отв. ред. А. К. Кузьмич. - Стаханов: Б.и., 2004. - 434 с.

Географія

[ред.]
 • Будз М. Д., Мартинюк В. О., Постоловський Р.М, Троян С. С. Комплексне країнознавство (основні поняття, категорії, країни, персоналії): Словник-довідник. — Київ, 2003. — 256 с.
 • Влах М. Географія населення: Словник-довідник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005
 • Вовк В. М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Вовк. — Кіровоград: КОД, 2012. — 504 с.
 • Географія: короткий тлумачний словник / О. О. Бейдик. — К. : Либідь, 2001. — 191 с. — Бібліогр.: с.184. — ISBN 966-06-0061-5
 • Географія України: короткий словник термінів і понять / Уклад. і гол. редактор А. В. Масляк. — К.: Зодіак-ЕКО, 1996. — 432 с.;
 • СДФГ
 • В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. - К.:Видавничий Дім "Слово", 2006. - 372 с. ISBN 966-8407-55-5
 • "Російсько-український словник географічних назв А. С. Кара-Моско та М. К. Токарського 1953
 • Масляк, Олійник, Степаненко Словник-довідник* учня з економічної і соціальної географії
 • Словник-довідник учителя географії (Термiни i поняття) I.Т. Твердохлєбов, М. Р. Таракчеєв К., Радянска школа
 • Словник-довідник з фізичної географії, авт. Єна О. В., Супричов О. В., Київ 2002, с. 238
 • Смаль І. В. Географія туризму та рекреація: Словник-довідник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 208 с. ISBN 978-966-10-0281-3
 • Словник рекреаційних термінів / Уклад. і гол. редактор С. С. Бєляєв.; наук. ред. О. І. Бондар.  — К.: Академія, 2011. — 184 с.;
 • Янко М. Т. Топонімічний словник України: словник довідник. — К.: Знання, 1998. — 432 с.;
 • Короткий словник географічних термінів і понять / Уклад. і гол. редактор О. Я. Скуратович. — К.: Зодіак-ЕКО, 2000. — 223 с.;
 • Лепський Велика економічна енциклопедія України
 • Словник-довідник учителя географії / Уклад. і гол. редактор І. Т. Твердохлєбов. — К.: Рад. школа, 1981. — 135 с.
 • Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / Уклад. і гол. редактор А. В. Масляк. — К.: Лібра, 1996. — 328 с.;
 • Довгань Г. Д. Географія. Кишеньковий словник-довідник. — Х.: Веста ТОВ «Ранок», 2008. — 416 с.
 • Громко Т. В. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Т. В. Громко, В. В. Лучик, Т. І. Поляруш [відп. ред. В. В. Лучик]. — К.-Кіровоград: РВГІЦ КДПУ, 1999. — 224 с. [4];
 • Кривульченко А. І. Водні об'єкти Кіровоградської області. Частина I. Словник водних об'єктів. Частина II. Атлас гідрографічної мережі. Класифікатор водотоків. Водосховища: Монографія. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. — 356 с. [8];
 • Жуковська І. О. Фізико-географічний словник термінів і понять

Гідравліка

[ред.]
 • Російсько-українсько-польський словник з гідравліки та сантехніки / проф., д.т.н. С. Шнерх, к.т.н., доц. Н. Лещій. – Львів: ЕКОінформ, 2002. – 326 с.
 • Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь. КИЇВ — 1960

Гуманітарні науки

[ред.]

Журналістика

[ред.]
 • Журналістика. Словник-довiдник («Академвидав»)
 • Журналістика у термінах і виразах Д. С Григораш, 1974

Деревообробка

[ред.]
 1. #Паперовиробництво
 • Bekhta P.A., Kozakiewicz P. Slownik Drzewny Polsko-Ukrainski Ukrainsko-Polski. Warszawa, P.P.EVAN, 2005. – 278 s.
 • Бехта І.А., Бехта П.А. Англо-український словник з деревообробної промисловості. – Львів: Світ, 2005. – 352 с.
 • Бехта П.А., Бехта І.А. Англо-український українсько-англійський словник деревообробної промисловості. – Київ: Основа, 2003. – 634 с.
 • Narodna derevoobrobka v Ukraïni: slovnyk narodnoï terminolohiï Jevhen I. Ševčenko, 1997

Державне управління. Соціальна робота. Ділова мова

[ред.]
 • Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління./ уклад. Г. Райт ; пер. В. Івашко К., Основи, 1996 127 с.
 • Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки Кілієвич О. 2003 К., Основи 510 с
 • Державне управління : словник-довідник / [уклад. : В.Д. Бакуменко ; за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка]. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
 • Дорошенко М.,. Станіславський М., Страшкевич В. (Російсько-український) Словник ділової мови. – Харків; Київ., 1930. - (перевидано: Мюнхен, 1993).
 • Енциклопедичний словник з державного управління Ю. В. Ковбасюк, В. П. Трощинський , Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко та ін. НАДУ, 2010. — 820 с. ISBN 978-966-619-279-3
 • Короткий оксфордський політичний словник. Пер. з англ. Маклін І., Макмілан А. 2006 К., Основи 789 с.
 • Лазор О. Місцеве управління : поняття, терміни, визначення : [словник-довідник] : реком. Мін-вом освіти і науки України / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор . ─ 2-ге вид. перероб. та доп. ─ К. : Дакор, 2006 . ─ 352 с.
 • Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління.- Київ: Атіка, 2005.- 240 с.
 • Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики. «Києво-Могилянська академія», 2005. — 253 с.
 • Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). / За заг. ред. О. О. Тараненка. - 2-ге вид., випр. і доп. -К.: Основа, 1999. - 400 с.
 • Українсько-російський словник (сфера ділового спілкування) / Уклад.: О. О. Тараненко, В. М. Брицин. - К.: Пожінформтехніка, 2000. - 448 с.
 • Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення. «Вища школа», 2008 — 351 с. ISBN 966-642-005-8
 • Політична енциклопедія.Редкол.:Ю.Левенець(голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. - К.: Парламентське видавництво,2011. - 808с.
 • Соціальна термінологія: словник-довідник Петро Василенко, Віталій Васильченко, Володимир Галицький, Петро Швець 2007
 • Основи громадянського суспільства. Словник. Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А. В. Толстоухов 2006
 • Методологія  державного  управління:  Словник-довідник  /  Уклад.:  В.Д.Бакуменко  (кер.  авт. кол.),  Д.О.Безносенко,  С.В.Бутів-щенко,  Л.М.Гогіна,  Ю.Г.Іванченко,  В.М.Князєв,  І.В.Козюра,  С.О.Кравченко,  Ю.Г.Кальниш,  В.І.Луго-вий,  О.М.Руденко,  Ю.П.Сурмін,  Л.Г.Штика;  За  заг. ред. Лугового
 • Словник соціального педагога [Текст] / В. В. Волканова // Виховна робота в школі (Основа) : Науково-методичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 14 - 27.

Дипломатія

[ред.]
 • Алесіна, Н. М. Короткий іспансько-українсько-російський довідник дипломатичних термінів / Н. М. Алесіна. - К. : ЗАТ Видавничий дім "ДЕМІД", 2002. - 24 с.

Місцеве самоврядування

[ред.]
 • Гнилорыбов, В. В. Местное самоуправление в Украине: мир понятий и терминов от А до Я [Текст] : учеб. пособие / В. В. Гнилорыбов, В. Н. Тихонов. - Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2005. - 168 с.
 • Місцеве управління. Поняття, терміни, визначення: Словник-довідник: Навч. посіб. Рекомендовано МОНУ Лазор О.Д., Лазор О.Я. . — К., В-во «Дакор» 2006 . — 352 с.
 • Місцеве самоврядування [Текст] : словник-довідник / М-во освіти та науки України, Чернігівський нац. технологічний ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 182 с.

Документознавство. Діловодство. Книгознавство

[ред.]
 • Словник книгознавчих термінів/ В.Я. Буран, В.М. Медведєва, Г.І. Ковальчук
 • Короткий московсько-український словник судівництва та діловодства (бл. З 500 слів) 1918

Зв'язки з громадськістю. HR, PR, GR

[ред.]
 • Управління людськими ресурсами. (Понятійно-термінологічний словник). За ред Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого. – К.: МАУП, 2006. – 496 с.

Друкарство

[ред.]

#Видавничо-поліграфічна галузь

Екологія

[ред.]
 • Бедрій Я. І., Піча В. М. Екологія. Короткий навчальний словник-довідник. – Львів, – 2009. – 241 с. ISBN 966-8340-04-3
 • Біда, О. А. Природничо-екологічний тлумачний словник [Текст] : Для вчит. почат. кл. і студ. пед. ф-тів / О. А. Біда. - К. : Міжнародна фінансова агенція, 1998. - 103 с.
 • Козоріз Г.Г. Словник еколого-економічних термінів. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. –127 с. ISBN 966-368-027- X
 • Манець, Іван Григорович Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології [] / Іван Манець, Володимир Білецький, Юрий Ященко; За редакцією Б. А. Грядущого. - Донецьк : Донбас, 2004. (понад 70 000)
 • Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. — К.: Знання, 2002. — 550 с.
 • Мусієнко, Микола Миколайович Екологія [Текст] : Тлумачний словник / Микола Мусієнко, Валентин Серебряков, Олександр Брайон,. - К. : Либідь, 2004. — 516 с.
 • Мусієнко М. М. та ін. Екологія. Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 376 с.
 • Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: словник-довідник / Мусієнко М.М., Серебряков В.В. – Київ : Т-во "Знання", КОО, 2007. - 624 с.
 • Англійсько-український словник з профілактичної та екологічної токсикології / Уклад. А. Маненко, Т. Балабан, Н. Хоп'як – Львів: Ліга-Прес, 2002, – 112 с.
 • Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля / Уклад. Т. Балабан – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000, – 400с. ISBN 966-553-164-4
 • Гідролого-екологічний тлумачний словник/ А.В.Яцик, О.Д.Антонов, М.В.Корбутяк, П.Д.Сливка.- К.: Урожай, 1995.- 160 с.
 • Екологія: короткий навчальний словник-довідник /Бедрій Я.І., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 243 с.
 • Словник рекреаційних термінів ("Академія") Рік видання - 2011 Обсяг - 184 стор.
 • Словник природничої термінології [упоряд. Полонський Х.] (Держвидав України, 1928).
 • Словник екологічних термінів. Іван Попович
 • Словник-довідник з екології: Навчально-методичний посібник / О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. — 226 с.
 • Тлумачний словник з екології / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - Харків, 2000.
 • Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології, радіобіології / В. І. Глазко, Ю. О. Іванов, Т. Т. Глазко, А. М. Архіпов. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 395 с.
 • Філіпчук, Г. Г. Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Філіпчук; за ред. Б. Г. Чижевського, І. Б. Жиляєва. - Чернівці : Зелена Буковина, 2003. - 752 с.
 • Екологічна енциклопедія: У 3-х т. / Редкол.: А. В. Толстоухов (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Центр екологічної освіти та інформації”, 2007. – * Т. І: А–Е. – 432 с. – Т. ІІ: Є–Н. – 416 с. – Т. ІІІ: О–Я. – 472 с.
 • Біда О. А. Природничо-екологічний тлумачний словник. – Умань: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – 102 с.
 • Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія: Словник-довідник / Укл. В. Г. Очев та ін.; За ред. В. П. Макридіна, І. С. Барскова. – X.: Вид-во “Око”, 1995. – 287 с.
 • Гідролого-екологічний тлумачний словник / Укл. А. В. Яцика. – К.: Урожай, 1995. – 157 с.
 • Кондратюк Є. М., Хархота Г. І. Словник-довідник з екології. – К.: Урожай, 1987. – 158 с.
 • Словник еколого-біологічних термінів / П. В. Литвак, І. П. Литвак; П. В. Литвак (ред.). – Житомир: Полісся, 2006. – 204 с.
 • Маненко А., Балабан Т., Хоп’як Н. Англійсько-український словник-довідник з профілактичної та екологічної токсикології. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 110 с.
 • Манець І. Г. та ін. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології. – Донецьк: Донбас, 2004. – 576 с.
 • Марчишин С. М. Екологічний словник-довідник: Основні терміни i поняття. – К.: Рідна мова, 1998. – 221 с.
 • Микитюк О. М. та ін. Екологія людини: Українсько-російський тлумачний словник. – Х.: ВД “Альтернативи”, 2000. – 163 с.
 • Некос А. Н. Екологія та неоекологія: Українсько-російський словник-довідник – Х.: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – 236 с.
 • Російсько-український словник з екології та охорони навколишнього середовища / За ред. А. Л. Цикала і Г. Д. Зленка; Упор. О. Бодюл та ін. – Одеса, 1994. – 78 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни / Укл. Д. М. Гінзбург. – X.: ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”, 2000. – 736 с.
 • Український словник-довідник з екології / Я. О. Мольчак та ін. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 420 с.
 • Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В. І. Глазко, Ю. О. Іванов, Т. Т. Глазко, А. М. Архіпов. – К.: Чорнобильінтерінформ. – 396 с.

Вода

[ред.]
 • Лозанський В. Р. Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод: Близько 1 300 термінів / Ред. кол. В. П. Рибачук, В. А. Львов, Л. Г. Авксентьєв, В. Р. Лозанський. - Харків: УкрНЦОВ, 1992. - 93 с.

Цивільний захист

[ред.]
 • Бедрій Я. І., Піча В. М. Короткий навчальний словник-довідник /За ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія 2006, – 2009. – 217с. ISBN 966-2025-07-1
 • Цивільний захист Кашин І.П., Жовнірович М.Ю. Л., 2009 — 200 с. ISBN 978-966-486-049-6
 • Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності / В. А. Лущенков, Д. А. Бутко, 0. В. Гранкін та ін. - К.: Tеxніка, 1995
 • Вовчаста Н.Я. Короткий українсько-англійський словник зі сфери надзвичайних ситуацій – Понад 5000 термінів і термінологічних сполучень / Гульчевська М.Б., Бугайська О.В., Брига Т.Р., Монастирська Д.М., Лабач М.М.; За ред. Коваль М.С., Шуневича Б.І. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – 184 с.
 • Гульчевська М. Б. Англійсько-український пожежно-технічний словник-мінімум / Гульчевська М. Б., Вовчаста Н. Я., Бугайська О. В. — Львів : ЛІПБ, 2005. — 181 с.
 • Манець, І. Г. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології / І. Г. Манець, В. С. Білецький, Ю. П. Ященко; за ред. Б. А. Грядущого, упоряд. - Донецьк : Донбас, 2004. - 576 с
 • Сольський Р. П. Німецько-український пожежно-технічний словник-мінімум / Сольський Р. П. — Львів : ЛІПБ, 2005. — 59 с.

Економічні

[ред.]
 • Економічний словник / За ред. П.І.Багрія, С.І.Дорогунцова. — К.: Гол. ред. Укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1973. — 624 с.
 • Алексеєнко Л.М., та інш. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок / Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. – К.: «Максимум», 2000
 • Бойко В.М. Бізнес: словник-довідник / В.М. Бойко, П.Г. Вашків. – К.: Україна, 1995. – 565 с.
 • Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н., Назимова Н.К. Словарь предпринимателя. – К.: УкрИНТЭИ, 1992. – 143 с.
 • Ділова лексика. Англо-український українсько-англійський словник (“Академія”)
 • Економічна енциклопедія: [У трьох томах]. – Т. 1. А—К. – Київ: Видавничий ценр “Академія”, 2000. – 864 с.
 • Економічний словник довідник /Башнянин Г.І., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 688 с.
 • Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. — Київ: Феміна, 1995. — 368 с. ISBN 5-7707-8835-6
 • Економічний словник. Тлумачно-термінологічний Коноплицький В.А., Філіна А.І. . — К., ТОВ "КНТ" 2007 . — 580 с.
 • Економічний тлумачний словник (2-е вид.) Гордієнко Д.Д. . — К., ТОВ "КНТ" 2007 . — 360 с.
 • Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (Українсько-англійсько-російський). Алексеєнко Л. М., Алексеєнко В. М. «Наші книги», 2003 — 762 с.
 • Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.С.Дяківа. — К.: Міжнар. економ. фундація, 2000. — 704 с.
 • Зовнішньоекономічний словник / Філіпенко А. С. «Академвидав», 2009 — 248 с.
 • Менеджерський словник. М. Колесніков Г.О. — К.: Видавничий дім «Професіонал», 2007. — 288 с.
 • Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т 2 / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.
 • Облік і аудит: Термінологічний словник. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Центр Європи», 2002. — 261 с.
 • Осовська, Г. В. Економічний словник [Текст] : наук. вид. / Г. В. Осовська. - К. : Кондор, 2007. - 358 с.
 • Словник економічних термінів. Російсько-українсько-англійський. – К., 1997.
 • Словник-посібник економічних термінів: Російсько-українсько-англійський. – К., 1997.
 • Словник сучасних економічних термінів Живко М.О., Живко З.Б., Живко І.Ю. Л., Край, 2007 — 384 с. ISBN: 978-966-547-253-7
 • Словник сучасної економіки Макміллана / Пер. з англ. – К.: “АртЕк”, 2000. – 640 с.
 • Словник-посібник економічних термінів: Російсько-українсько-англійський Дрозд О. М., Дубiчинський В. В., Д'яков А. С., Зубарєва В. А., Кияк Т. Р. К.: КМ Аcademia, 1997. — ISBN 966-518-025-8
 • Сухарський В.С. Економічний словник-довідник / В.С. Сухарський. – Т.: Богдан, 2002.– 720 с.
 • Тлумачний словник економіста. Навчальний посібник рекомендовано МОН України Гончаров С.М. 2009. — 268 с.
 • Экономический словарь. Толково-терминологический Коноплицкий В.А., Филина А.И. . — К., ТОВ "КНТ" 2007 . — 624 с.
 • Інвестиції / [Фінансово-інвестиційно-інноваційний термінологічний словник, 2000 сл. ] Шира Т.Б., Карпінський Б.А. К., «Професіонал», 2009 — 464 с. ISBN 978-966-370-079-3
 • Російсько—український словник сучасних банківських, фінансово—кредитних та комерційних термінів. – Харків : Основа, 1997. – 256 с. (у співавторстві : Корж О. П.).
 • Короткий російсько-український словник сучасних математичних і економіко-математичних термінів. – Харків. : Вид—во “Основа” при Харк. ун—ті, 1993. – 96 с. (у співавторстві : Корж О.П.).
 • Стадницький Ю. Просторова організація соціально-економічних систем: Словник-довідник. Л.: Апріорі, 2010 — 464 с.
 • Стадницький Ю. Просторологія. Словник-довідник. Л.: Апріорі, 2010 — 424 с.
 • Статистичний словник / [О. Г. Осауленко, О. О. Васєчко, М. В. Пугачова та ін. ; за ред. д-ра держ. упр., проф., член-кор. НАН України О. Г. Осауленка ; НТК статистичних досліджень. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2012. – 498 с]
 • Українсько-російсько-анґлійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки / [уклад. А.С. Д'яков]. – К.: Обереги,. 2001
 • Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити [Текст] : понад 12500 термінів / уклад. С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко. - К. : Школа, 2003. - 568 с.
 • Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник/ Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с. ISBN 978-617-7197-15-6]
 • Горпинич О.В. Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і термінологічних словосполучень : довід посіб. / О.В. Горпинич ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. — Д. : НГУ, 2016. — 74 с. ISBN 978 – 966 – 350 – 610 – 4
 • Універсальний словник економічних термінів/Valeriĭ Eduardovych Kolomoĭt︠s︡ev 2000
 • New dictionary of everyday economy: English-Ukrainian Lesʹ Herasymchuk, 2003
 • Chesʹko-ukraïnsʹkyĭ slovnyk: suchasna dilova mova. Li︠u︡dmyla Ivanivna Danylenko, 2000

Бухгалтерія

[ред.]
 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир ПП “Рута”, 2001. – 224 с.
 • Кузнєцов В. Великий словник бухгалтера / В. Кузнєцов, О. Михайленко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2005. – 532 с
 • Редько А.Ю. Справочник-словарь бухгалтера / Редько А.Ю., Барановская В.Г., Горбачева Т.В. и др. – К.: Друкар, 1996. – 178 с

Банківська діяльність

[ред.]
 • Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза. – Київ, 1993. – 328 с
 • Словник банківських термінів / Уклад. А.Г. Загородній, О.М. Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2000. – 605с.
 • Словник банківських термінів. Банківська справа: Термінологічний словник Загороднiй А. Г., Слiпушко О. М., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. К.: Аконiт, 2000. — ISBN 966-7173-17-8
 • Українсько-російський та російсько-український словник банківських і страхових термінів /Укл. В.Я.Пласієнко та ін. – Дніпропетровськ, 1995.
 • Банківський глосарій НБУ додаток

Біржова діяльність

[ред.]
 • Біржа. Біржові операції. Термінологічний словник. Загородній, Вознюк «Алерта», 2008 — 186 с. ISBN 978-966-8533-77-8
 • Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України [ текст ] : понад 800 термінів;реком. М-вом освіти і науки України / уклад. А.І. Берлач;відкритий міжнар.ун-т розвитку людини "Україна" . ─ К. : Університет "Україна", 2007 . ─ 185 с
 • Словник термінів фондового ринку

Маркетинг

[ред.]

Менеджмент

[ред.]
Управління проєктами
[ред.]
 • Словник-довідник з питань управління проектами / За ред. С.Д. Бушуєва. – К.: «Деловая Украина», 2001. – 640с.

Митна справа

[ред.]

Фінанси

[ред.]
 • Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К.: “Ника-Центр”, 1998. – 480 с.
 • Загородній А.Т. Фінансово-економічний словник / А.Т. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.ISBN 978-966-346-393-3. [близько 8000 понять і термінів]
 • Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем'яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Каблук, В.М. Скупий та ін.; За ред. М.Я. Дем'яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. — 555 с.
 • Загородній А.Г. Фінансовий словник . – 2-е вид. випр. та доп. – Львів: В—во «Центр Європи», 1997. – 576с.
 • Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во Національний університет "Львівська політехніка", 2005. — 714 с.
 • Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1996. — 384 с.
 • Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с.
 • Карпінський Б.А. Фінансово-інвестиційний словник: [навчальний посібник] / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів: Магнолія Плюс, 2005. — 304 с
 • Ковальчук А. Т. Фінансовий словник «Знання», 2006 — 286 с.
 • Російсько-український та українсько-російський словник фінансової термінології / ред.. М. В. Афанасьєва. – Х.: Прапор, 1997. — 400 с.
 • Rosiĭsʹko-ukraïnsʹkyĭ slovnyk sot͡sialʹno-ekonomichnoï термінології S. A. Vorobĭova, 1976
 • Словник фінансово-правових термінів / [за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воронової. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Алерта, 2011. — 558 с.]
 • Словник термінів Форекс
 • Фінанси Шира Т.Б., Карпінський Б.А. К., Професіонал, 2007 — 608 с. ISBN 978-966-370-094-6 [понад 4000 терм.]
 • Фінанси. Словник. Т. Карпінський Б.А. 2008. — 608 с.
 • Фінансовий словник: Навчальний посібник. Коваленко М.А., Чесноков В.Л. «Олді плюс». 2009 — 382 с. ISBN 978-966-8447-85-3
 • Фінансово-інвестиційний словник-довідник Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Навчальний посібник. Л.: Магнолія-2006 — 2009. — 304 с. ISBN 966-8340-64-7 [близько 1500 термінів]
 • Словник економічних термінів — фінанси
 • http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/fin_kredut_konsultant/fkk_slovnuk.pdf
 • Словник осн. термінів ДФС

Податки

[ред.]
 • Податковий словник-довідник [Текст] : [довід. вид.] / [упоряд.: Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, А.М. Новицький та ін.] ; за ред. Л.Л. Тарангул ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Наук.-дослід. центр з проблем оподаткування. — К. : Знання України, 2010. — 155 с. — ISBN 978-966-316-283-6

Фінмоніторинг

[ред.]

Етнологія, етнографія

[ред.]
 • Мала енциклопедія українського народознавства Л., 2007 — 832 с. ISBN 978-966-02-4576-1
 • Словник основних понять і термінів з теорії етнології Павлюк Степан Л., 2008 — 256 с. ISBN 978-966-02-4571-6
 • Магрицька І. Словник весільної лексики українських східносло-божанських говірок (Луганська область). Луганськ: Знания, 2003. - 172с.
 • Євген Шеченко «Народна деревообробка в Україні», словник народної термінології, 1997.
 • Україна—Етнос — науковий понятійно-термінологічний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства/ НДІУ. Авт.: Фігурний Ю. С. (керівник), Чирков О. А. (координатор), Баран В. Д., Баран Я. В., Данилюк-Кульчицька О. П., Лєбєдєва О. В., Мартинова В. А., Терпиловський Р. В., Шостак М. В., Ятченко В. Ф. — К., 2006. — 224 с.
 • «Українознавство: понятійно-термінологічний довідник» (2004-2011 рр.)

Енергетика, електрика, електротехніка, радіотехніка

[ред.]
 • Російсько-український тлумачний теплоенергетичний словник / За ред. Й. Мисака, М. Крука – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – 412с.
 • Українсько-англійський та англійсько-український словник з радіоелектронної техніки та телекомунікацій / Уклад. Б. Рицар, Л. Сніцарук – близько 40 тис. термінів. – (Термінографічна серія СловоСвіт). (готується)
 • Єгоров Б.О. та ін. Російсько-український робочий словник фахівця з електротехніки / За ред. В.В.Дубічинського - Харків, 2001.
 • Тлумачний словник з енергетики / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - Харків, 1999.
 • "Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелетроніки" Богдан Рицар, Костянтин Семенистий, Ірина Кочан (Львів, 1995)
 • Російсько-український з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики
 • Michael Sawczuk Deutsch-ukrainisches elektrotechnisches Wörterbuch. 1981. Савчук М. Німецько-український електротехнічний словник

Залізнична термінологія

[ред.]
 • Російсько-український словник залізничних термінів Ватуля Л. П., Фоменко В. С. К.: Транспорт України, 1997. — ISBN 966-7098-05-2.

Інженерія. Інженерна графіка

[ред.]

Інженерна графіка

[ред.]
 • Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. — 240 с.
 • Верхола А.П. Словник з креслення.– К.: Вища шк., 1994.– 203 с.
 • Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та ..... [Текст] / Демська О.М., Кульчицький І.М. - Львів : Фенікс, 1996. — 224 с.
 • Михайленко В. Є., Найдиш В.М. Тлумачення термінів з прикладної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки.– К.: Урожай, 1998.– 197 с.
 • ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. –К.: Держстан. України, 1996.
 • Політехнічний російсько-український словник 40 тисяч термінів Підлипенський В.С. Петренко В.М. видавництво Перун 2000 р. 494 стор.

Текст заголовка

[ред.]

Інформатика

[ред.]

Історія і суміжні науки

[ред.]

Криміналістика

[ред.]
 • Криміналістика: Словник термінів. Шепітько В. Ю. «Ін Юре», 2004 — 264 с.
 • Шепітько В.Ю. Криміналістика : Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український). – Харків : Право, 2001. – 554 с.

Культура. Культурологія

[ред.]
 • Герчанівська П.Е. Культурологія: термінологічний словник 2015 ISBN 978-966-452-200-4
 • Гіптерс, З.В. Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. - К. : Професіонал, 2006. - 327 с
 • Короткий енциклопедичний словник з культури Шевченко В.Ф., Корінний М.М. К., «Україна» — 384 с. ISBN 966-524-105-2
 • Термінологічний словник з культурології К., МАУП, 2004 — 144 с. ISBN 966-608-439-2
 • http://edocs.sumdu.edu.ua/documents/369/file2read.pdf
 • Северинюк, Валентин Матвійович. Тематичний словник популярних українських прислів'їв та приказок з коментарями. До всіх небайдужих до народної мудрості, образного мислення та українського слова [Текст] / В. М. Северинюк. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. - 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 175. 82.3(4УКР)С 28
 • Костів, Костянтин. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів [Текст] / Костянтин Костів. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Україна, 2015. – 419 с. – Бібліогр.: с. 398. 86.37 / 2К 72
 • Український тлумачний словник театральної лексики В. В Дятчук, ‎Leonid Ivanovych Baraban, 2002

Легка промисловість

[ред.]

Лісівництво

[ред.]
 • “Російсько-український словник термінів лісівництва” (1980, 8 тис. термінів)
 • Миклаш, Л. Т. Англо-український словник лісотехнічних термінів / Л. Т. Миклаш, Б. О. Магура. - Л. : Каменяр, 2013. - 126 с.

Література, літературознавство

[ред.]
 • Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : словник термінів / М. Голянич [та ін.]. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 392 с.
 • Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. Т.1. А (аба) - Л (лямент)/ Авт.-укл. Ю.І. Ковалів.- Київ: Академія, 2007.- 608 с.- (Енциклопедія ерудита)
 • Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. Т.2. М (Маадай-Кара) - Я (я-форма)/ Авт.-укл. Ю.І. Ковалів.- Київ: Академія, 2007.- 624 с.- (Енциклопедія ерудита)
 • Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997.
 • Лексикон загального та порівняльного літературознавства Anatoliĭ Volkov (d.f.n.), 2001
 • Мала літературна енциклопедія Pavlo Bohat͡sʹkyĭ Fundat͡siï Ukraïnoznavchykh Studiĭ v Avstraliï, 2002 - 244 стор.
 • Універсальний літературний словник-довідник / авт.-уклад. : С. М. Оліфіренко, В. В. Оліфіренко, Л. В. Оліфіренко. - Донецьк : БАО, 2008. - 431 с.
 • Українська фольклористика: словник-довідник. Михайло Чорнопиский, 2008
 • Словник літературознавчих термінів, В. М Лесин, ‎О. С Пулинець, 1971
 • Ukraïnsʹka literaturna ent︠s︡yklopedii︠a︡ - Том 2, 1990

Математика

[ред.]
 • Англійсько-український словник математика та кібернетика. К., «Перун»
 • Англо-український словник з інформатики та математики М. Кратко, Є. Майнарович та ін. 22000 слів / Луцьк, «Надстир'я», 1998- ISBN 996-517-121-6
 • Англо-український словник з інформатики та математики Л., Українські технології, 2004 — 256 с. ISBN 966-7292-31-2
 • Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики. К., «Довіра», 2008 [46 000 вихідних термінів (близько 60 000 в українській частині)] ISBN 978-966-507-220-1 [Словники України]

Матеріалознавство

[ред.]
 • Матеріалознавство. російсько-українсько-англійський словник, Я.А. Криль, Г.В. Криль, О.Р. Флюнт, Т.М. Шинкар, В.А. Тимошенко Л. Світ, 2010. – 302 с.
 • Словник металургійних термінів: У 2 т.: Українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький / Гол. наук. ред. Б.Є. Патон ; гол. ред. Г.В. Кашакашвілі ; НАН України, РАН, НАН Грузії, РАПН, Грузинський технічний ун-т. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) – К. : Фенікс, 201

Медицина

[ред.]
 • Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник (УЛАМЕС)
 • Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник (Львів, 1995), який охоплює 33 тис. термінів. у 2 т.
 • Адаменко П.: Медицинський словничок. Могилів, 1917, 40 ст.
 • А л е к с а н д р о в с ь к и й Б. П.: Шкільний медичний словник» Полтава, 1924 р.41 ст.
 • Д-р Галин: Медичний латинсько-український словник, Прага, 1926 р.,
 • В. Кисільов: Медичний російсько-український словник, Харкін, 1928, 142 ст.
 • С. Лукасевич: Анатомічний словник, Львів, 1927, 72 ст.
 • М.Галин: Словник російсько-український медичний, Київ, 1920 р. 144 ст.
 • Словничок російсько-український медичної термінології, вид.-я «Укр. Медичних Вістей», Київ, 1918 р. 31 ст.
 • Орфоґрафічний словник українських медичних термінів / Укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко. — Л., 1993. — 473 с. 2. Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник / За ред. чл.-кор. АМН України М. Павловського, докт. фарм. наук, проф. Л. Петрух, канд. мед. наук, доц. І. Головко. — У 2 т. — Л., 1995. — Т. 1. — 656 с.; Т. 2. — 788 с. 3. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: У 4 т. — Т. 1. А-Д / Укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко. — К. : ВСВ «Медицина», 2012. — 704 с. (ОСУМТ) ISBN 978-617-505-101-6 ISBN 978-617-505-173-3 (т. 1)
 • «Англійсько-український словник інженерії довкілля» Т.Балабана бл. 15 000 слів
 • Anhlo-ukraïnsʹkyĭ slovnyk medychnykh terminiv - Том 1 - Сторінка 129 V. M. Zaporoz︠h︡an - 1996
 • Англо-російсько-український біологічний словник (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина) Горбатенко I. Ю., Лавриненко Ю. О. Херсон, 1998. — ISBN 966-7403-25-4
 • Базовий термінологічний глосарій системи вищої медичної освіти України
 • Вікторіна, О. М. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини / О. М. Вікторіна ; відп. ред. В. В. Лучик. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2006. - 436 с.
 • Герасименко О. І. Словник-довідник термінів судової медицини / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. — К., 2002.
 • Загальна гігієна. Словник-довідник / І. І. Даценко, М. Р. Гжегоцький та інші Л.: Афіша, 2001–244 с. ISBN 966-7760-26-Х
 • Ілюстрований медичний словник Дорланда: У 2 т. (англійсько-український). — Т. ІІ / Cпівредактор літер M, W, Q, R, S, U, X, Z — Л. О. Симоненко; літери T — Л. В. Туровська. — С. 2353–2466). — Львів, 2003.
 • Ілюстрований медичний словник Дорланда: У 2 т. (українсько-англійський). — Т. ІІ / Cпівредактор літер M, W, Q, R, S, U, X, Z — Л. О. Симоненко, літери T — Л. В. Туровська). — Львів, 2007.
 • «Медичний німецько-український словник» Р. Смика
 • Пастощук С. Ф. Русско-украинский словарь медицинских терминов. Гематология /Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. — К.: Здоров'я, 1993. — 120 с.
 • Пономаренко В. М., Зіменковський А. Б., Пономаренко С. Д. та ін. Термінологічний глосарій з питань соціальної медицини і організації охорони здоров'я. Навчально-довідкове видання. — Львів: Ліга-Прес, 2003.- 100 с.
 • Російсько — український медичний словник з іншомовними назвами Нечай С. К., Фонд ТТ, УЛТК, 2000–432 с. ISBN 966-7756-02-5
 • Російсько-український медичний словник Ярема-Роман Федорів, Теофіл Філіпюк, Наталія Скорейко ISBN 966-603-180-9 [15 000 слів]. - Л. : Світ, 2002. - 195 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. Вассер С. П., Дудка I. О., Єрмоленко В.I., Зерова М. Д., I льченко А. Я. / НАН України; Інститут мовознавства iм. О. О. Потебні — К.: Наук. думка, 1996.– 660 с. — ISBN 966-00-0064-4
 • Російсько-український тлумачний словник хірургічної термінології: Навчальний посібник Дмитрiєв Б.I., Торбинський А. М., Ананченко Т. П. / Одеський медичний iн-т iм. М.I. Пирогова. — О., 1994. — ISBN 5-7707-3998-3
 • Словник вживаних термінів із дисципліни «Медична підготовка» Автор: Хлівний М. Г. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2006. — 54 с.У словнику зібрано понад 1000 найуживаніших термінів, які використовуються при вивченні дисципліни «Медична підготовка».
 • «Словник медичної термінології : Латинсько-українсько-російський» М. Ф. Книповича, складений за участю Л. Ф. Єрофеєва та А. Л. Залкінда 1948
 • Словник русизмів у мові медиків (Львів, 1995; укладач Я.Ганіткевич
 • Судово-медичний російсько-український словник-довідник Герасименко О.I. К.: Право, 1998. — ISBN 966-546-010-2
 • навчальний посібник з латинської мови «Українсько-латинський тлумачний словник клінічних термінів з перекладом російською мовою» для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації (автори – М.І. Гуцол, О.В. Рудик)
 • Тлумачний словник поширених медичних термінів / За ред. Крупіна В. П., Зіменковського А. Б., Регеди М. С. — Львів, Ліга-Прес.- 2004.- 414 с.
 • Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник: У 2 т. – Львів, 1995. – Т.1. – 651 с.; Т.2. – 786 с.
 • Polisʹka leksyka narodnoï medyt︠s︡yny ta likuvalʹnoï mahiï, M. V. Nykonchuk , 2001
 • Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з медицини катастроф (близько 220 термінів) / уклад. : Ю.П. Литвин, О.В. Фесенко. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 88 с.
 • Анатомічні назви, прийняті в Базелі на IX-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову.— ВАН, 1925
 • Зенкевич, С. (Уклав).— Словник хемічної номенклатури. Неорганічна хемія. (Проект.). Всеукраїнська нарада в справі усталення хемічної номенклятури.— 1928, 49 стор.
 • Кисільов, В., д-р.— Медичний російсько-український словник.— 1929, 142 стор.
 • Полонський, X.— Словник природничої термінології. (Проєкт), —  УАН.— 1928, 261 стор.
 • Словник ботанічної номенклятури. (Проект). Ухвалила ботанічна секція природничого відділу інституту Української наукової мови УАН. УАН — 1928, 318 стор.
 • Шарлемань, М.— Словник зоологічної номенклятури, ч. І. Назви птахів. (Проект). Зредаґувала зоологічна секція природничого відділу Інституту Української Наукової Мови УАН.— 1927, 63 стор.,
 • Шарлемань, М. і Татарко, К.— Словник зоологічної номенклатури, ч. II. Назви хребетних тварин. (Проект). Зредаґувала зоологічна секція природничого відділу Інституту Української Наукової Мови УАН.— 1927, 120 стор.
 • Щоголів, І. і ПаночінІ, С.— Словник зоологічної номенклятури Ч. Ш. Назви безхребетних тварин. (Проект). Зредаґувала зоологічна секція природничого відділу Інституту Української Наукової Мови УАН.— 1928, 186 стор., ц. 1 крб. 60 коп.

Фармація

[ред.]

Механіка, машинознавство, машинобудування

[ред.]
 • Кияниця-Гуслиста Н. М. Російсько-український словник з механіки
 • Лебеденко Ю.Ф., Короткий російсько-український словник інструментальника: Посібник. 5000 термінів.– Вид. друге, стереотипне.– К.: Кондор, 2008.– 156 с.– (МОН України. Харківський механічний технікум ім. О.О.Морозова) ISBN: 978-966-351-073-6
 • Німецько-англо-російсько-український термінологічний словник піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання /Науков. ред. В.В.Мелашич. - Дніпропетровськ: Пороги, 2004. - 264 с. [4000 слів]
 • Російсько-українсько-англійський словник з механіки К., Наукова думка, 2008 — 512 с.
 • Російсько-український словник з машинознавства та загального машинобудування» (16 000 термінів) //В. В. Хільчевський та В. І. Шашков

Зварювання

[ред.]
 • Англо-укр.словник із зварювання і споріднених технологій /Большаков М.В., посібник ПП "Магнолія 2006", 2004. — 354 с.
 • Англо-український / Україно-англійський словник зварювальної термінології / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 2005.
 • Російсько-український та українсько-російський словник зварювальної термінології / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко – К., 2001.
 • Українсько-російський / Російсько-український словник із зварювання. Електронна версія (диск) / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 2008.
 • Англо-український словник зі зварювання і споріднених технологій/ Большаков М. В. Навчальний посібник, 2-ге видання, – 2009. – 353 с. ISBN 966-8340-42-6 [понад 20 тис. термінів]

Мистецтво. Мистецтвознавство

[ред.]

#Будівництво. Архітектура

 • Англо-український мистецтвознавчний словник Лесь Герасимчук. К., «Криниця», 2004 ISBN 966-7575-44-6
 • Вишеславський, Г. А. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України [Текст] : [словник] / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелинда. - Париж : Майстерня книги, 2010. - 416 с.
 • Пасічний Анатолій, Образотворче мистецтво. Словник-довідник, Тернопіль 2003, с. 216 [майже 2000 термінів]
 • Образотворче мистецтво: Енциклопедичний ілюстрований словник-довідник / Упор. А. Пасічний. – К.: Факт, 2007. – 680 с
 • Запаско Я. П. Декоративно-ужиткове мистецтво: словник / Я. П. Запаско, І. В. Голод, В. І. Білик та ін. — Л.: Афіша, — 2000.
 • Шкаруба Л. М. Російсько-український словник художніх термінів: навч. посібник для студ. вузів / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. — К.: Каравела, 2004. — 320 с.
 • Ничкало С. А. Мистецтвознавство: короткий тлумачний словник: Архітектура. Живопис. Скульптура. Графіка. Декоративно-ужиткове мистецтво / С. А. Ничкало. — К.: Либідь, 1999. — 208 с.

Металургія

[ред.]
 • Російсько-український коксохімічний словник / Уклад. Рудика В., Брайловська Н., Зінгерман Ю., Коцюба Г., Шаповал Ю., Шевгота А. – Харків, 2007. – 504 с. – Диск із електронною версією. [60 000 слів]

Метрологія, мірництво

[ред.]
 • Затула, В. І. Тлумачний словник з метеорології та кліматології [Текст] : навч. посіб. для студ. неметеорологічних спец. / В. І. Затула, Л. М. Титаренко ; рец. : М. М. Талерко, І. М. Щербань. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 76 с.
 • Російсько-українсько-англійський словник з газовимірювань, якості газу та метрології. Основні терміни: близько 3000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. А. Гордієнко, І. М. Корніловська та ін. За заг. ред. В. В. Розгонюка. — Харків, 1998.

Морська справа

[ред.]
 • Горбач О. Українська морська й судноплавна термінологія//Вісті братства колишніх вояків і УД УНА. – Мюнхен, 1958. – С.10, 11.
 • Горбач О. Українська морська й судноплавна термінологія / Олекса Горбач // Відбитки з журналу „Вісті Братства колишніх Вояків і УД УНА”. – Чч. 3-6 (77-80) та 11-12 (85-86). – Мюнхен, 1958. – С. 3-28.

Музейна справа

[ред.]
 • Словник-довідник термінології музейництва / Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 128 с. [1340 термінів й означень понять] + електронна версія

Музика, музикознавство

[ред.]
 • Словник іноземних музичних термінів та виразів. Павленко В. В. «Нова Книга», 2005 — 384 с.
 • Лаба. Сленг музикантів та творчих осіб Оксана Цеацура 2009
 • Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю.Є. Юцевича
 • Словник церковних музичних термінів: Довідних-посібник / Укл.: А.В.Плішка. – Чернівці: Рута, 2007. – 68 с.

Нафтогазові

[ред.]
 • Англо-український, українсько-англійський нафтогазовий словник. Загальна редакція Р. С. Яремійчука «Центр Європи», 2008 — 680 с.
 • Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004-2006 рр. 560 + 800 с.

Охорона праці. Цивільна безпека. БЖД

[ред.]
 • Безпека життєдіяльності: короткий навчальний словник-довідник /Бедрій Я.І., Піча В.М., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 217 с.
 • Словник понять по цивільній безпеці /Бедрій Я.І., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009
 • Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник. Ярошевська В.М. 2004 256 с

Паперовиробництво

[ред.]
 1. #Деревообробка

Педагогіка

[ред.]

Освіта

[ред.]
 • Енциклопедія освіти /Акад. пед.наук України; гол. ред. В.Г.Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 609 с.
 • Гончаренко C.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 • Професійна освіта: словник: навч. посіб. / [уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало]. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с.

Перекладні

[ред.]
 • An English-Ukrainian and Ukrainian-English Vasylʹ Lev, ‎Ivan Werbi͡anyĭ, 1947
 • English-Ukrainian dictionary for popular use. Marii︠a︡ Deĭko, ‎Volodymyr Deĭko, ‎Alla Deĭko, 1979
 • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів. Андріанов С. М. «Арій», 2007 — 552 с.
 • Андерш Ф., Винник В., Красницька А. Словник юридичних термінів (російсько-український) «Юрінком Інтер», 1994 — 322 с.
 • Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко. - Київ: НАУ, 2003 .- 670 с
 • «Українсько-німецький словник» З. Кузелі й Я. Рудницького і за участю К. Г. Маєра (Лейпциг, 1943)
 • Подвезько М. Л. / Українсько-англійський словник, Нью-Йорк: Caphograph Company,1963 / p. 1019
 • Подвезько М. Л., Балла М. І / Англо-український словник, Едмонтон: CIUS-КІУС, 1988, с. 664
 • P. M. Lyzanet︠s︡ʹ Ukrán-magyar szótár 2005
 • угорсько-український словник 1961
 • Slovensko-ukrajinský slovník Peter Bunganič — 1985
 • Українсько-словацький словник. (Ukrajinsko-slovenský…) Ivan POPEL' - 1960
 • Keshenkovyi chesʹko-ukraïnsʹkyi slovnyk.Nataliia Kovalevsʹka-Koroliva, Прага,1920
 • словник чесько-український і українсько-чеський» П. Щербухи Прага 1935
 • Deutsch-ukrainisches ( -ruthenisches) wörterbuch. V. Kmítsikevich, ‎V. Spilka, 1912
 • Польсько-український словник, т. 1— 2 Київ, 1958—1960
 • Ukraïnsʹko-polʹsʹkyĭ i polʹsʹko-ukraïnsʹkyĭ slovnyk Lesi︠a︡ Bilenʹka-Svystovych, ‎L. I. Horbenko, ‎N. M. Zai︠a︡chkivsʹka — 2004
 • Ukraïnsʹko-polʹsʹkyĭ i polʹsʹko-ukraïnsʹkyĭ slovnyk: iz vstupnymy I͡Evhen Hryt͡sak
 • H. Swęcicki. Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński. 1920
 • Російсько-український словник: про-Я Іван Костянтинович Білодід, ‎Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні — 1968
 • Білорусько-український словник H. P. Pivtorak, ‎Г. П Півторак, ‎Олександр Іванович Скопненко — 2007
 • Nimets'ko-ruskyĭ Slovar Vysloviv Pravnychykh Kost' Levyktls'kyĭ - 1893
 • Russko-ukrainskiĭ slovarʹ: Mykhaĭlo Komarov, 1924
 • Калинович, Ф.—Словник математичної термінології. Ч. І. Термінологія чистої матемтики. УАН.—1925, 238 стор., ц. 2 крб. 50 коп.
 • Те саме—ч. II Термінологія теоретичної механіки.—1926. 80 стор., ц. 1 крб. 50 к.
 • Лоханько, Федір, проф.—С л о в н и к технічної номеиклятури. Мануфактурні виробництва (Проект). Ухвалила технологічна секція Інституту

української наукової мови УАН—1928, УІІЦ-104 стор, ц. 1 крб. 10 коп.

 • Секунда, 11 інж. — Н і м е ць к о-р о с і й с ь к о-український словник термінів механіки. З українськими та російськими покажчиками.

Зредагував ІУНМ УАН—1925, 40 стор., ц. 45 коп

 • Туркало, К., Фаворський, В. Словник технічної термінології. Комунальне господарство. УАН.— 1928, .172 стор., ц. 1 крб. 30 коп.
 • Шелудько, І., інж. та Садовський, Т. інж. Словник технічної термінології (загальний). УАН.—1928, 24-1-588 стор., ц. 6 крб.
 • Шелудько, І, інж.-електр. Словник технічної ної термінології. Електротехніка. УАН.—і 1928, XVI4248 стор., ц. 2 крб. 60 коп.
 • Меленевський, П. М. Основы английско-русского технического словаря. 1926, 180 стр.

Політехнічні

[ред.]
 1. #Науково-технічні
 • Російсько-український технічний словник 80 000 термінів. Уклали: М.М. Матійко, О.М. Матійко, Н.С. Родаєвич, Г.М. Гнатюк, А.М. Матвієнко. Державне видавництво технічної літератури УРСР, Київ - 1961
 • Великий російсько-український політехнічний словник: Близько 160 000 слів та словосполучень / За ред. О. С. Благовєщенського. - К.: Чумацький Шлях, 2002. - 749 с. ISBN 966-95747-4-9
 • Російсько-український словник з інженерних технологій / Уклад. М. Ганіткевич, Б. Кінаш – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 1024 с. – Диск із електронною версією.
 • Політехнічний російсько-український словник. В. С. Підлипенський «Перун», 2000. — 512 с. ISBN 966-569-067-1
 • Шнерх С. П'ятимовний словник інсталяційних термінів. – Львів: ЕКОінформ, 2007. – 269 с. [6 300 термінів]
 • Російсько–український технічний словник / Уклад. Д. Коновалюк. – Луцьк: Візор, 1993. – 1047 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос. – К.: Наук. думка, 1998. – 892с.

Політика. Політологія. Політичні науки

[ред.]
 • Авер'янов В. Б. Політологічний енциклопедичний словник / В. Б. Авер'янов, І. В. Алєксєєнко, С. С. Андрєєв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; Укр. асоц. політологів ; Ю. С. Шемшученко (відп. ред.), В. П. Горбатенко (упоряд.). - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Генеза, 2004. - 735 с.
 • Короткий оксфордський політичний словник: Пер. с англ. /За ред. І.Макліна, А. Макмілана. - К.: Ви-во Соломії Павличко "Основи", 2005. - 789 с.
 • Малий етнополітологічний словник: Навчальний посібник/ О.В. Антонюк, Ю.В. Бондар, В.І. Волобуєв та ін.- Київ: МАУП, 2005.- 288 с. ISBN 966-608-409-0
 • Політичний словник. 2-ге вид. за ред. В. К. Врублевського, В. М. Мазура, А. В. Мяловицького К., Головна ред. УРЕ, 1976 — 590 с.
 • Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студентів ВНЗів /Упоряд. В.П.Горбатенко, А.Г.Саприкін; За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна; НАН України; Ін.-т держави і права ім. В.М.Корецького; Україн. Асоціація політологів. - К.: Генеза, 1997. - 400 с.
 • Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка [та ін.]. ; НАН України, Ін-т держави і права ім. М. Корецького ; Укр. асоц. політологів. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – К. : Генеза, 2004. – 736 с. [Більш як 1000 термінів]
 • Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. ВНЗ/ За ред. М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка.- Київ: МАУП, 2005.- 792 с. ISBN 966-608-459-7
 • Політологія: терміни, поняття, персонали, схеми, таблиці. Навчальний словник-довідник для студентів 2-ге видання, доповнене. Уклали: В.М.Піча, Н.М.Хома. Наукова редакція - В.М.Пічі. Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 320 с. [близько 1 000 термінів і понять]
 • Політична енциклопедія / ред кол.: Ю. Левенець [та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 807 c.
 • Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька та ін. – Львів, 2003.
 • Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю. Шемшученка. – 2-е вид., доп., і перероб. – К.:Генеза, 2004. – 736 с.
 • Рагозін, М. П. Демократія від А до Я [Текст] : словник-довідник / М. П. Рагозін. - Донецьк : Донбас, 2002. - 204 с.
 • Соціально-політичний словник-довідник / авт. кол. : М. Іщенко, В. Андрущенко, М. Титарчук [та ін.] ; за ред. М. Іщенка. - К. : Відлуння, 1999. - 304 с.

Геополітика

[ред.]
 • Геополітика держав [Текст] : короткий словник для журналістів / Ін-т масової інформації, Могилянська школа журналістики (НаУКМА). - К. : [Інститут масової інформації], 2007. - 213 с.
 • Словник геополітичних термінів та понять / Нац. ін-т проблем міжнарод. безпеки, Наук.-дослід. ін-т українознавства. - К. : Фоліант, 2008. - 208 с.

Психологія. Психіатрія

[ред.]

Релігія, релігієзнавство

[ред.]
 • Герасимчук Л. CultLex Київ: Мислене древо. – 2009. /Словник української і англійської мов. Англійсько-український та українсько-англійський словник реліґійних і реліґієзнавчих термінів містить 4058 гасел, з них біля 150 ілюстрованих.
 • Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів. - К.: Україна, 1995. - 429 с.
 • Словник старослов'янсько-український. Л. Белей, О. Белей. — «Свічадо», 2007. — 332 с. ISBN 966-561-223-9
 • Словник церковно-обрядової термінології. Наталія Пуряєва «Свічадо», 2001. — 160 с. ISBN 966-561-228-х
 • Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства «Наукова Думка», 2004. — 560 с. [бл. 3 000 статей]
 • Релігієзнавчий Словник / ред. А. Колодний, Б. Лобовик. Київ, 1996, с. 127.
 • К. Рагнер, Г. Форґрімлер. Короткий Теологічний Словник. Львів 1996

Рибальство

[ред.]
 • З рибальської термінології с. Дуфінки на Одещині. Доповідь на зібранні Етнографічно-Літературної Секції Одеської Комісії Краєзнавства І.ІV.1927. Віснику Інституту Української Наукової Мови. В. І, 1928 р.

Соціологія

[ред.]
 • Англо-український соціологічний словник / уклад. В. Паніотто, Т. Пясковська, Т. Янсон. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 142 с.
 • Міжнародна термінологія у сфері міграції [Текст] : укр.-англ. тлумач. слов.. - Київ : Бланк-Прес, 2015. - 100 с.
 • Соціолого-педагогічний словник / уклад.: В. В. Радул, Я. В. Галета, Т. Я. Довга [та ін.] ; за заг. ред. - Х. : Мачулін, 2015. - 444 с.
 • Соцологія: Короткий словник / Під ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. Центр духов. культури, 1998. – 736с.
 • Соціологія : словник термінів і понять / Біленький Є. А., Козловець М. А., Саух І. В. [ та ін.] ; за ред. Біленького Є. А. і Козловця М. А. – К. : Кондор, 2006. 372 c. ISBN 666-351-098-6
 • Соціологія: терміни, поняття, персоналії [Текст] : навч. слов.-довід. / уклад.: В. М. Піча, Н. М. Хома та ін.. - Л. : Новий Світ-2000, 2002. - 480 с.
 • Соціологічна енциклопедія / укладач Городяненко В. Г. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с. – (Енциклопедія ерудита).
 • тематичний словник з соціології/За ред. В. В. Кохана. Чернівці, 2009
 • словник ґендерних термінів
 • Словник гендерних термінів / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ історії і філософії, Центр гендерних досліджень і комунікацій. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 336 с.
 • Філософський словник соціальних термінів / В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко, В. Г. Антонечко та ін.; під ред. В. П. - К. : Р.И.Ф., 2005. - 671 с.

Спорт

[ред.]

Телекомунікації, інформаційно-комп'ютерні технології

[ред.]
 • Англо-український тлумачний словник з бібліотечної справи та інформатики К., 1999 [понад 500 термінів]
 • Англійсько-український глосарій виробів Microsoft®: громадська редакція / За ред. Б. Рицара Ред. кол. Р. Мисак, Р. Микульчик, І. Кульчицький та ін. – Львів: ЕКОінформ, 2006. – 208 с.
 • Англійсько-український словник термінів з мультимедійних технологій / Уклад. Б. Рицар. – (Термінографічна серія СловоСвіт). (готується)
 • Англо-український словник з інформатики та математики М. Кратко, Є. Майнарович та ін. 22000 слів / Луцьк, «Надстир'я», 1998- ISBN 996-517-121-6
 • Англо-український словник з інформатики та математики Л., Українські технології, 2004 — 256 с. ISBN 966-7292-31-2
 • Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. та ін. Словник термінів інформаційних систем і технологій / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 2008.
 • Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко. - Київ: НАУ, 2003. - 670 с
 • Короткий англо-український тлумачний словник з комп'ютерної техніки/ Уклад. Р.Р. Сіренко, М.О. Сапронов, Ю.М. Пугач, Л.В.Левків.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005.- 98 с.
 • Комп'ютерний словник [Текст] = Computer dictionary / пер. з англ. В. О. Соловйова. – К.: Україна, 1997. – 470 с. – Парал. тит. арк. англ
 • Коссак О.,Кравець Р. Англо-український та укр.-англ. словник-довідник з телекомунікацій
 • Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. /Уклад. В. Я.Карачук, Г. Г.Гульчук, О. О. Карачук, Ю. З. Прохур: За ред.. І. А. Чернетко. —К.: „Рось”, 1994. — 362 с.
 • Російсько-українсько-англійський словник термінів з інформаційних технологій. Бабак В. П та ін. 2006 — 252 с.
 • Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький Англо-Український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. — СофтПрес. — С. 552. — ISBN 966-530-070-9
 • ТЛУМАЧНИЙ словник з інформатики / Нац. гірн. ун-т ; за ред. Г. Г. Півняка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Д., 2010. – 605 с ISBN 978-966-02-5677-4
 • Харченко B. C. Інформаційна безпека. Глосарій. — К.: КНТ, 2005.

Термінологія, термінознавство

[ред.]
 • Панько Т.Г. Українське термінознавство: Підручник: Перевидання від 1927 року. – К.: УКСП КОБЗА, 1993. – 248с.

Транспорт, шляхобудування

[ред.]

Туризм

[ред.]

Фізика

[ред.]
 • Ольга Кочерга, Євген Мейнарович Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина II – українсько-англійська. Вінниця, Нова Книга, 2010. – XXXIV + 1566 с. ISBN 978-966-382-244-0
 • Біленко І. І. / І. І. Біленко; за ред. О. З. Жмудського. - К. : Вища школа, 1979. - 336 с.
 • Вакуленко М. Російсько-український словник фізичної термінології. / За ред. О.В. Вакуленка. – К., 1996. – 235 с.
 • Григорук Валерій Іванович, Коротков Павло Андрійович Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки : [пояснення 2270 базових термінів і понять] / В. І. Григорук, П. А. Коротков. - Київ : Либідь, 2011. - 400 с. - ISBN 978-966-06-0603-6
 • Козирський, В. Українсько-Англійсько-Німецько-Російський словник фізичної лексики [Текст] : 30 000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. - К. : Рада, 1996. - 933 с.
 • Російсько-український фізичний словник», укладачі: В. В. Гейченко, О. З. Жмудський, П. П. Кузьменко, Є. Д. Майборода (16 000 термінів)

Філософські

[ред.]
 • «Короткий філософський словник» за ред. М. Розенталя, П. Юдіна (1952)
 • Короткий філософський словник-довідник: Українсько-англо-німецько-французький словник-довідник // За ред. І.П. Чорного та О.Є. Бродецького. – Чернівці, 2006. – 288 с.
 • Основи філософії культури. Словник. Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А. В. Толстоухов 2005
 • Словник з логіки /Повторєва С.М., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 196 с.
 • Словник з психології /Шадських Ю.Г., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 276 с.
 • Словник з філософії /Петрушенко В.Л., посібник ПП "Магнолія 2006", 2008. — 148 с.
 • Тлумачний словник з філософських термінів /Петрушенко В.Л., підручник ПП "Магнолія 2006", 2009
 • Філософський енциклопедичний словник [Текст] : [1700 статей]/ НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. За ред. М.Т. Максименко [та ін.]. – К.: Абрис. 2002. – 742 с.
 • Філософія політики [Текст] : короткий енциклопедичний словник / авт.- упоряд. В. П. Андрущенко (кер.), Т. В. Андрущенко, В. Г. Антоненко та ін.. - К. : Знання України, 2002. - 669 с.
 • Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник зі словником/ Н.Хамітов, Л.Гармаш, С.Крилова; Під ред. Н. Хамітова.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Київ: КНТ; Центр навч. л-ри, 2006.- 296 с.
 • Хамитов Н. Философский словарь. Человек и мир/ Н.Хамитов, С.Крылова.- Київ: КНТ; Центр навч. л-ри, 2006.- 308 с.
 • Чорний В.С. Словник-довідник основних понять та категорій з філософсько-методологічних проблем військово-соціального управління. – К., 2006.

Етика

[ред.]
 • Словник з етики /Савельєв В. П., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 279 с. ISBN 978-966-2025-20-0
 • Этика и эстетика. Словарь ключевых терминов Хамитов Н., Крылова С., Минева С. . — К., ТОВ "КНТ" 2009 . — 336 с.
 • Словник термінів — Етика

Естетика

[ред.]
 • Словник з естетики /Петрушенко В.Л., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009. — 360 с.
 • Короткий словник з естетики /Петрушенко О.Н., посібник ПП "Магнолія 2006", 2009

Логіка

[ред.]
 • Логіка : словник-довідник / авт.-уклад. М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 2012. – 312 c. – (Nota bene)

Харчові технології

[ред.]
 • Російсько-український словник для працівників цукрової промисловості / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 1996.
 • Тлумачний словник кулінара / Висоцька Л. Є. Страцинська І. А. Л.: Новий світ, 2009. — 416 с

Хімія. Хімічні науки. Хімічні технології

[ред.]
 • Англо-українсько-російський словник з хімії У 2 кн. / за ред. М. Ю. Корнілова. - : 1994. - 325 с.
 • Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії. English-Polish-Russian-Ukrainian DICTIONARY of chemistry. Angielsko-polsko-rosiysko-ukrainsky SŁOWNIK z chemii. Англо-польско-русско-украинский СЛОВАРЬ по химии. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 530 с. Формат 170 х 240 мм.
 • Словник хемичної термінології / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. - К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. - 120 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - Харків, 1999.
 • Тлумачний словник із протикорозійного захисту газопроводів / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - Харків, 2000.
 • Франко-український/українсько-французький хіміко-фармацевтичний словник /П.В. Колійник, Т.Г. Сралинюк «Літопис», 2005 — 300 с. ISBN 966-7007-37-5
 • «Російсько-український хімічний словник», укладачі: Є. Ф. Некряч, Ю. П. Назаренко, В. П. Чернецький (6 000 термінів)
 • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. ISBN 978-966-335-206-0

Церковна діяльність

[ред.]
 • СЦОТ Пуряєва Наталія. Словник церковно-обрядової термінології. - Львів; Свічадо, 2001. - 160 с. ISBN 966-561-228-X
 • Термінологічний словничок церковного управління / Уклав Владика Іларіон (Огієнко І.)». – Краків, 1940
 • Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. — Київ, 2002. — 472 с. ISBN 966-96284-0-7
 • Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів.

Юридичні

[ред.]
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2007. - 992 с.
 • "Короткий московсько-український словник для юристів" / Уклад. Ф. Ловецький (3 видання - 1918-1919 рр.)
 • "Короткий російсько-український правничий словник" / Уклад. І. Жигадло (1918)
 • "Мадярсько-руській правничій терминологичный словарь" (1927 р.)
 • "Німецько-руський словар висловів правничих і адміністраційних" / Уклад. К. Левицький (1893)
 • Nimet︠s︡ʹko-ukraïnsʹkiĭ pravnichiĭ slovar: Kostʹ Levit︠s︡kiĭ, 1920
 • "Причинки до правничої термінольоґії" Г.Зацерковного (1902 р.)
 • Бєліков О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. - Х.: Прапор, 2011. - 320с.
 • Веретка С. Практичний правничий словник / [С. Веретка, М. Матківський; ред Ю. Мазуренко.]. –Харків, 1926. – 126 с.
 • Гапотій, Віктор Дмитрович. Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права : навч. посіб. для студ. заоч. форми навч. вищ. навч. закл. / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. — 350 с.
 • Головченко В. В., Ковальський В. С. Юридична термінологія: довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.
 • Юридичні терміни. Тлумачний словник, авт. В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін., Київ 2003, с. 320
 • Драюк В. М. Російсько-український словник юридичних термінів / В. М. Драюк, С. Ю. Журавльов. – К., 1993. – 240 с.
 • «Die juridisch-politische Terminologie für die slawischen Sprachen Österreich», 1851 / "Юридично-політична термінологія для слов'янської мови Австрії" / Уклад. Я.Головацький, Г. Шашкевич, Ю. Вислободський (1851 р.)
 • Короткий московсько-український словник судівництва та діловодства (бл. З 500 слів) 1918
 • Короткий словник юридичних термінів // Михайленко О.Р. Основи правознавства: Посібник.-К.,1997.
 • «Московсько-українського правничого словничка» В. Леонтовича та О. Єфимова, вид. у Києві 1919 (бл. 4 500 слів)
 • «Німецько-український словар висловів правничих і адміністраційних» (Л., 1893)
 • «Практичний правничий словник російсько-український» (X., 1926) за заг. ред. Ю. П. Мазуренка (упорядники С. Беретка і М. Матвієвський). [підготовлений у Нарком'юсті УСРР, начебто не виданий]
 • «Російсько-український словник правничої мови» (понад 67 000 слів) за заг. ред. А. Ю. Кримського (К., 1926).
 • «Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання» (К., 1994)
 • Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України [Текст] : за станом на 1 трав. 1999 р. / відп. ред. : В. Ф. Сіренко, С. Р. Станік ; упоряд. : О. В. Богачова, К. С. Винокуров. - К. : Оріяни, 1999. - 502 с.
 • Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник-довідник / [укл.: В.А. Калюжний, С.В. Пєтков]. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 220 с.
 • Англо-український географічний глосарій: Навч. посіб.- Київ: Центр навч. л-ри, 2007.- 390 с.
 • Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права К., Арій, 2009 — 608 с. ISBN 978-966-498-091-0 [близько 70 000 термінів]
 • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів. Андріанов С. М. «Арій», 2008 — 552 с. ISBN 978-966-8959-41-7
 • Андерш Ф., Винник В., Красницька А. Словник юридичних термінів (російсько-український) «Юрінком Інтер», 1994 — 322 с.
 • Бєліков о.о. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів. - Х.: Прапор,2011. - 320 с.
 • Бордюгова А. Ю. Словник термінів зі спортивного права «Юстініан», 2004, — 144 с.
 • Боротьба з тероризмом: у визначеннях та поняттях Ліпкан В.А. . — К., ТОВ "КНТ" 2009
 • В. Я. Ломиковський «Словник малоруської старовини» (опублікований 1894 у журн. «Киевская старина» , № 7—9)
 • Ванько Е. «Кишеньковий російсько-український правничий словник. Для адвокатів, суддів, нагарів та урядовців» (К., 1918). (бл. 1 000 термінів
 • Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К., 2007. – 990 с.
 • Геополитический словарь-справочник Дергачев В.А. . — К., ТОВ "КНТ" 2009 . — 568 с.
 • Жигадло І. Л. «Короткий російсько-український правничий словник» (бл. 2 000 слів), Кременчук, 1918
 • Карабан В. І. Англо-український юридичний словник. English-Ukrainian law dictionary «Нова Книга», 2004 — 1088 с. ISBN 966-7890-43-0
 • Л. Мисик Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології 2005
 • Кучма Г.Я. Термінологічний словник із загальної теорії держави та права (для молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів). – Л.: ЛІ МАУП, 2006. – 45 с.
 • Місцеве управління. Поняття, терміни, визначення: Словник-довідник: Навч. посіб. Рекомендовано МОНУ Лазор О.Д., Лазор О.Я. . — К., В-во «Дакор» 2006. — 352 с.
 • Навчальний російсько-український словник фахової термінолексики для правників (понад 2200 терміноодиниць) / [уклад. Г. С. Онуфрієнко та ін.]. – [2-е вид., доп.]. – Запоріжжя : ЗЮІ МВС України, 2001. – 124 с.
 • Навчальний російсько-український словник фахової термінолексики для правників / [уклад. Г. С. Онуфрієнко та ін.]. – Запоріжжя : ЗЮІ МВС України, 1998. – 120с.
 • Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / Укл. Б. Шлоер, І. Сойко; Заг. ред. Б. Шлоера та Ю. Зайцева. – К.: Український центр правничих студій, 2003. – 464 с.
 • Пащук Р. І. та ін. Ділове мовлення правоохоронця: Навч. посібник. — Луганськ: РВВ ЛІВС МВС України, 2001. — 218с.
 • Правознавство. Словник термінів. Навч. посіб. Рекомендовано МОНУ за ред. В.Г. Гончаренка . — К., ТОВ "КНТ" 2007 . — 636 с.
 • Російсько-український словник правничої мови / [гол.ред. акад. А. Ю. Кримський]. – 2-ге доп.вид. за ред. К. Церкевича, В. Павловського. – Нью-Йорк, 1984. – 214 с.
 • Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології (труднощі терміновживання) / [уклад. Ю. Зайцев та ін.]. – К. : Українська Правнича Фундація, 1994. – 553 с.
 • Російсько-українсько-англійсько-німецький юридичний словник Гончаренко В. Г., Залевська В. Ю., Кучеренко I. Д., Саєнко Л. М., Фещенко В. В. К.: Либiдь, 1995. – 240 с.— ISBN 5-325-00688-6
 • Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права. Учебное пособие / Рук. авт. кол. Н. И. Панов: - Х., 1993.
 • Русско-украинский словарь юридической терминологии / [под общей ред. акад. АН УССР Б. М. Бабия]. –К, 1985. – 153 с
 • Русско-украинский словарь юридической терминологии. Под общ. редакцией Б. М. Бабия. Киев Наукова думка 1985. 405 стр.,тир.6550 экз
 • Словник з аграрного права. Уклад.: В.П. Жушман, О.О. Погрібний, В.Ю. Уркевич / За ред. В.П. Жушмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 164 с.
 • Словник латинських юридичних висловів. Хоміцька З. М. 3-є вид. Харків: Право, 2008. 272 с
 • Словник термінології Європейського Союзу англійсько-французько-німецько-український.- Київ: К.І.С., 2007.- 226 с.
 • Словник юридичних термінів / Уклад. Андерш Ф., Винник В., Красницька А., та ін. – К.: «Юрінком», 1994. – 322с. [около 20 тыс. сл.]
 • Словник-довідник Європейського Союзу / Ред.Ю. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 152 с.
 • Словник цивільного права/ Борисова В.І., Приступа С.Н., Козадаєв В.С. Рік: 2012 К-сть сторінок: 176 ISBN: 978-966-180-318-2
 • Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. / Уклад. В. П. Марчук. — К.: МАУП, 2003. — 128 с. ISBN 966-608-372-8
 • Українсько-англійський словник правничої термінології / [уклад. Л. В. Мисик]. — К., 1999. — 523 c.
 • Українсько-англійський словник правничої термінології: 40000 термінів К.: Юpинком Интеp, 1999 — ISBN: 966-7302-89-X
 • Французько-український словник правничої термінології 2008
 • Юридична психологія. Словник Казміренко Л.І. . — К., ТОВ "КНТ" 2008 . — 224 с.
 • Юридичний словник / [уклад. акад. АН УРСР Б. М. Бабій та ін.]. – К., 1974. – 123 c
 • Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. – 696с.
 • Юридичні терміни: Тлумачний словник / За ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 320с. [понад 1000]
 • Юридичні терміни: Тлумачний словник /Гончаренко В. Г., Андрушко П. П., Базова Т. П. та ін.; За ред. В. Г. Гончаренка. — 2-е вид., стереотип. — К.: Либідь, 2004. — 320 с. ISBN 966-06-0321-5
 • Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко. - Київ: НАУ, 2003. - 670 с
 • "Справочный словарь юридическихъ терминовъ древняго актоваго языка югозападной Россіи" / Уклад. І.П. Новицький (1871 р.)
 • Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції Автор(и): За загальною редакцією члена-кореспондента Академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора В. С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н. В. Сібільової
 • http://www.finrep.kiev.ua/structure/finedu/mortgage_g_ua.php
 • Російсько-український словник правничої мови [упоряд. Кримський А.] (1926).

Енциклопедії

[ред.]
 • Популярна юридична енциклопедія / [ В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, Е. Ф. Демський та ін. ; кер. В. С. Ковальський]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 527 с.

Законодавчі терміни

[ред.]
 • Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / упорядкув. : Д. Д. Гордієнко. - К. : КНТ, 2006. - 307 с.
 • Жиляєв, І. Б. Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський. - К. : Нора-Друк, 2011. - 111 с.
 • Словник законодавчих і нормативних термінів. Іншин, Шопіна «Алерта», 2008 — 496 с.
 • Словник законодавчих і нормативних термінів. К., Правова єдність 487 с. ISBN 978-966-8533-85-3
 • Словник законодавчих термінів. – К.: Основа, 2000. – 608 с.
 • Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Відп. ред. С. Р. Станік. – К.: "Оріяни", 1999. – 500 с.
 • Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упорядники: Богачова О.В., Ю.І. Крусь, та ін. – К.: «Оріяни», 1999. – 502с.
 • Сучасний словник цивільно-правових термінів Автор(и): Венедіктова І. В.
 • Терміни і поняття в законодавстві України: Наук.-практ. словник-довідник. – Харків: Еспада, 2003. – 512 с.

Законотворча діяльність

[ред.]
 • Законотворча діяльність : словник термінів і понять / за ред. акад. НАН України В. М. Литвина. — К., 2004. — 344 с.
 • Законотворчість [Текст] : словник термінів і понять з міжнародного та європейського права / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Атопол, 2005. - 157 с.

Конституційна діяльність

[ред.]
 • Бисага, Ю. М. Мала юридична енциклопедія з конституційного права [Текст] : словник-довідник / Ю. М. Бисага [и др.] ; Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. - Ужгород : Ліра, 2003. - 148 с. - Бібліогр.: с. 145-146
 • Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун; гол. ред. В. М. Куценко, ред. О. І. Цибульська. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.

Конфліктологія

[ред.]
 • Словник-довідник термінів з конфліктології / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівецький державний університет, 1995. - 334 с.
 • Словник термінів з правової конфліктології/ За ред. М.І. Панова, Ю.П. Битяка, Л.М. Герасіна та ін.- Харків: Одіссей, 2006.- 208 с.

Парламентаризм

[ред.]
 • Шляхтун, Петро Панасович. Парламентаризм [Текст] : словник-довідник / П. П. Шляхтун. - К. : Парламентське видавництво, 2003. - 151 с. ISBN 966-611-226-4
 • Парламентаризм та парламентська діяльність [Текст] : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад.: В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, Н. Г. Протасова [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2010. - 226 с. - Бібліогр.: с. 206-208 (56 назв). - Алфавіт. покажч. ст.: с. 209-225. - ISBN 978-966-394-029-8

Інше

[ред.]