Модуль:морфо/translation

From Вікісловник
Jump to navigation Jump to search

Документацію для цього модуля можна створити у Модуль:морфо/translation/документація

-- Модуль перекладу для "морфо" на українську мову

t = {}

t['язык'] = 'мова'  -- Параметр шаблона

t['корень'] = 'корінь'
t['префиксоид'] = 'префіксоїд'
t['приставка'] = 'префікс'
t['суффикс'] = 'суфікс'
t['постфикс'] = 'постфікс'
t['суффиксоид'] = 'суфіксоїд'
t['интерфикс'] = 'інтерфікс'
t['окончание'] = 'закінчення'
t['глагольное окончание'] = 'дієслівне закінчення'

t['префиксоиды'] = 'префіксоїди'
t['приставки'] = 'префікси'
t['суффиксы'] = 'суфікси'
t['постфиксы'] = 'постфікси'
t['суффиксоиды'] = 'суфіксоїди'
t['интерфиксы'] = 'інтерфікси'
t['окончания'] = 'закінчення'
t['глагольное окончания'] = 'дієслівні закінчення'

t['префиксоидом'] = 'префіксоїдом'
t['приставкой'] = 'префіксом'
t['суффиксом'] = 'суфіксом'
t['постфиксом'] = 'постфіксом'
t['суффиксоидом'] = 'суфіксоїдом'
t['интерфиксом'] = 'інтерфіксом'

-- Категории:
t['Категория'] = 'Категорія'
t['русские'] = 'російські'
t['украинские'] = 'українські'
t['белорусские'] = 'білоруські'
t['слова, тип морфемного строения'] = 'слова морфемної будови слова'
t['слова с'] = 'слова з'  -- Например, в "Русские слова с приставкой до-"
t['Нет сведений о составе слова'] = 'Відсутні дані про будову слова'
t['Ошибка в морфемном разборе (неизвестный аффикс)'] = 'Помилка виділення морфем (невідомий афікс)'
t['Ошибка в морфемном разборе (нет корня)'] = 'Помилка виділення морфем (брак кореня)'
t['Ошибка в морфемном разборе (недопустимые символы)'] = 'Помилка виділення морфем (неприпустимі символи)'
t['Ошибка в морфемном разборе (не соответствует исходному слову)'] = 'Помилка виділення морфем (не відповідає вихідному слову)'
t['Ошибка в морфемном разборе (не соответствует регистру исходного слова)'] = 'Помилка виділення морфем (не відповідає реєстру вихідного слова)'

t['Пусто'] = 'Пусто'  -- в документации к языковому под-модулю

return t