Перейти до вмісту

Шаблон:етимологія:тискати

Матеріал з Вікісловника

укр. ти́скати, ти́снути, ти́сти «тиснути; тягти, нести» Шейк, Нед, тиск, тискави́ця «кривавий понос», ти́скавка «щипчики для роздавлювання горіхів», ти́сканка «прес» ВеУг, тиска́р «рукар» Нед, тиска́рня «друкарня; виноградний прес» Нед, укр. тиска́рство «друкарська справа» Нед, укр. тисни́на «тіснина» Нед, ти́снява, укр. тись «тиск», втиск «тиск» Ж, втиску́н « (ент.) «гробарик, могильник, Pterostichus» Ж, вти́снений, вти́снутий, ві́дтиск, до́тисок «тиск, утиск» Ж, за́тиск, затиска́ч, зати́скувач, на́тис «натиск» Ж, на́тиск, натиска́ч, нати́сливий «насильницький» Ж, на́тиски «натискуючи», нести́сливий, о́бтиск, обтиска́ч, о́дтиск «відбиток» Куз, пі́дтиск, підтискни́й, по́тиск, по́тисок «потиск» Нед, повти́шкувати «повпихати», прити́сти «притиснути», при́тис «покусник жінки» Нед, при́тиск, притиска́ч, притискни́й, прити́снений, прити́снутий, прити́скуватий «сильний, енергійний, наполегливий» Нед, притісний «бідний», ро́зтиск «потоншення» Куз, розтискни́й, розти́снений, розти́снутий, стис «стиск» Нед, стиск, стиска́ч (тех.), сти́ски «стиснення в грудях, ядуха; рід ножиць для стрижки овець Г; задишка Нед», сти́скі «ангіна» ВеБ, стисньо́ва «стиск, тиснява, давка» Нед, стиска́льний, сти́скувальний, сти́слий, сти́сливий, стисни́й, спри́ти́сний «виразний Пі; сильний, енергійний наполегливий Нед». у́тиск, утиска́ч «переслідувач, гнобитель» Нед, у́стиск «обійми» Куз; — рос. тиска́ть, тисну́ть «тискати, тиснути», білор. ціска́ць, цісну́ць, пол. ciskać, cisnąć «тс.», чеськ. tisknout «тискати», словац. tískať, tisnúť «тискати, тиснути», в.-луж. ćiskać ćisnyć «кидати, кинути», н.-луж. śiskaś «тискати, кидати», śisnuś «стиснути», болг. сти́скам «тискати, стискати», сти́сна «стиснути», мак. тиска «тискати», стиска «стискати», стисне «тиснути», сербохорв. тѝскати «тискати», тѝснути «стиснути», словен. tiskati «тиснути, друкувати», цсл. тискати, тиснѧти «тискати, тиснути»; — psl. tiskati, *tisknọti, пов'язане чергуванням голосних з *těsknъ «тісний»; дальші зв'язки неясні. — Фасмер IV 62; Черних II 245; Брандт РФВ 25, 28; Sławski І 104; Brückner 64; Machek ESJČ 644; Holub—Кор. 385; Schuster-Šewc Probeheft 49; Младенов 609; Skok III 473—474; Mikl. EW 357. — Пор. тісни́й.