загальний

Матеріал з Вікісловника
Jump to navigation Jump to search

[ред.]

Морфологічні та синтаксичні властивості[ред.]

Прикметник.

Корінь: --

Вимова[ред.]

МФА: []

Семантичні властивості[ред.]

Значення[ред.]

 1. Який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, на все в цілому. ◆ немає прикладів застосування.
 2. Який охоплює все, всіх.
  ◆ Зага́льна ви́ручка — сукупна грошова виручка.
  ◆ Зага́льна працезда́тність — здатність до некваліфікованої роботи в звичайних умовах.
  ◆ Зага́льна рента́бельність — узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства.
  ◆ Зага́льне ви́борче пра́во — надання активного виборчого права усім повнолітнім громадянам країни.
  ◆ Зага́льне захво́рювання — захворювання, яке не знаходиться у прямій залежності від професійного захворювання або трудового каліцтва.
  ◆ Зага́льне пра́во — правова система, вільна від впливу римського права і основана за своїм походженням та джерелами на прецедентному праві, що створюється судами у процесі здійснення своєї діяльності.
  ◆ Зага́льний ванта́жний тари́ф — тариф, що його застосовують для різнономенклатурних вантажів однієї партії.
  ◆ Зага́льний прибу́ток — різниця між загальним доходом та загальними видатками.
  ◆ Зага́льний раху́нок — об'єднаний розрахунковий банківський рахунок, яким користуються декілька клієнтів.
  ◆ Зага́льний ри́нок — форма торгової інтеграції країн, за якої вони встановлюють у відносинах між собою торгові бар'єри на рух товарів та послуг і створюють єдину систему бар'єрів у торгівлі з іншими країнами.
  ◆ Зага́льний спред — різниця між ціною купівлі цінних паперів інвестором та ціною, за якою їх продає емітент.
 3. Призначений для спільного користування кількома, багатьма. ◆ немає прикладів застосування.
 4. В якому беруть участь усі присутні. ◆ немає прикладів застосування.
 5. Який виявляється всіма, який виходить від усіх.
  ◆ Зага́льні збо́ри акціоне́рів — вищий орган управління акціонерного товариства.
 6. У повному обсязі, у повній кількості, в цілому; весь. ◆ немає прикладів застосування.
 7. Який містить лише головне, суттєве, без подробиць; основний. ◆ немає прикладів застосування.
 8. Який стосується основ чого-небудь, охоплює всі основні аспекти чогось. ◆ Загальна хімія.
 9. Який не має спеціального, фахового ухилу, спеціального призначення.
  ◆ Зага́льна осві́та — освіта, що дає знання з багатьох дисциплін без фахової підготовки.
 10. Позбавлений конкретності, схематичний, абстрактний. ◆ немає прикладів застосування.
 11. грам., філос. Який сприймається як відображення багатьох однорідних предметів, явищ і т. ін. ◆ Загальний іменник. ◆ Загальне поняття.

Синоніми[ред.]

Антоніми[ред.]

Гіпероніми[ред.]

Гіпоніми[ред.]

Усталені словосполучення, фразеологізми[ред.]

Споріднені слова[ред.]

 • зменшено-пестливі форми:
 • іменники:
 • прикметники:
 • дієслова:
 • прислівники:

Етимологія[ред.]

Від ??

Переклад[ред.]

Джерела[ред.]