загальний

Матеріал з Вікісловника

Українська
[ред.]

Морфосинтаксичні ознаки[ред.]

відм. однина (чол. р.) однина (жін. р.) однина (сер. р.) множина
Н. зага́льний зага́льна зага́льне зага́льні
Р. зага́льного зага́льної зага́льного зага́льних
Д. зага́льному зага́льній зага́льному зага́льним
З. зага́льного (іcт.)
зага́льний (неіст.)
зага́льну зага́льне зага́льних (іст.)
зага́льні (неіст.)
О. зага́льним зага́льною зага́льним зага́льними
М. зага́льнім
зага́льному
зага́льній зага́льнім
зага́льному
зага́льних

за-га́ль-ний

Прикметник, відмінювання 1a.

Корінь: -загаль-; суфікс: ; закінчення: -ий.

Вимова[ред.]

Семантичні властивості[ред.]

Значення[ред.]

 1. який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, на все в цілому. ◆ немає прикладів застосування.
 2. який охоплює все, всіх.
  ◆ Зага́льна ви́ручка — сукупна грошова виручка.
  ◆ Зага́льна працезда́тність — здатність до некваліфікованої роботи в звичайних умовах.
  ◆ Зага́льна рента́бельність — узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства.
  ◆ Зага́льне ви́борче пра́во — надання активного виборчого права усім повнолітнім громадянам країни.
  ◆ Зага́льне захво́рювання — захворювання, яке не знаходиться у прямій залежності від професійного захворювання або трудового каліцтва.
  ◆ Зага́льне пра́во — правова система, вільна від впливу римського права і основана за своїм походженням та джерелами на прецедентному праві, що створюється судами у процесі здійснення своєї діяльності.
  ◆ Зага́льний ванта́жний тари́ф — тариф, що його застосовують для різнономенклатурних вантажів однієї партії.
  ◆ Зага́льний прибу́ток — різниця між загальним доходом та загальними видатками.
  ◆ Зага́льний раху́нок — об'єднаний розрахунковий банківський рахунок, яким користуються декілька клієнтів.
  ◆ Зага́льний ри́нок — форма торгової інтеграції країн, за якої вони встановлюють у відносинах між собою торгові бар'єри на рух товарів та послуг і створюють єдину систему бар'єрів у торгівлі з іншими країнами.
  ◆ Зага́льний спред — різниця між ціною купівлі цінних паперів інвестором та ціною, за якою їх продає емітент.
 3. призначений для спільного користування кількома, багатьма. ◆ немає прикладів застосування.
 4. в якому беруть участь усі присутні. ◆ немає прикладів застосування.
 5. який виявляється всіма, який виходить від усіх.
  ◆ Зага́льні збо́ри акціоне́рів — вищий орган управління акціонерного товариства.
 6. у повному обсязі, у повній кількості, в цілому; весь. ◆ немає прикладів застосування.
 7. який містить лише головне, суттєве, без подробиць; основний. ◆ немає прикладів застосування.
 8. який стосується основ чого-небудь, охоплює всі основні аспекти чогось. ◆ Загальна хімія
 9. який не має спеціального, фахового ухилу, спеціального призначення.
  ◆ Зага́льна осві́та — освіта, що дає знання з багатьох дисциплін без фахової підготовки.
 10. позбавлений конкретності, схематичний, абстрактний. ◆ немає прикладів застосування.
 11. грам., філос. який сприймається як відображення багатьох однорідних предметів, явищ і т. ін. ◆ Загальний іменник ◆ Загальне поняття

Синоніми[ред.]

Антоніми[ред.]

Гіпероніми[ред.]

Гіпоніми[ред.]


Холоніми[ред.]

Мероніми[ред.]

Усталені та термінологічні словосполучення, фразеологізми[ред.]

Колокації[ред.]

Прислів'я та приказки[ред.]

Споріднені слова[ред.]

Найтісніша спорідненість

Етимологія[ред.]

Від ??

Переклад[ред.]

який стосується, торкається всіх, усього, поширюється на всіх, на все в цілому
який охоплює все, всіх
призначений для спільного користування кількома, багатьма
в якому беруть участь усі присутні
який виявляється всіма, який виходить від усіх
у повному обсязі, у повній кількості, в цілому; весь
який містить лише головне, суттєве, без подробиць; основний
який стосується основ чого-небудь, охоплює всі основні аспекти чогось
який не має спеціального, фахового ухилу, спеціального призначення
позбавлений конкретності, схематичний, абстрактний
який сприймається як відображення багатьох однорідних предметів, явищ і т. ін.

Джерела[ред.]