Користувач:Renamerr/Ботозаливка/Словозмінний клас 2302

Матеріал з Вікісловника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Обґрунтування шаблона[ред.]

Шаблону Вікісловника Шаблон:прикм uk 1a відповідають прикметники словозмінного класу № 2302 (кількість слів класу в реєстрі — 19 896 із 261 499) в Електронних словниках української мови серії "Цифрове лексикографічне надбання України"

відм. однина множина
чол. р. сер. р. жін. р.
Н. ий е а і
Р. ого ого ої их
Д. ому ому ій им
З. (іст./неіст.) ого
ий
е у их
і
О. им им ою ими
М. ому
ім
ому
ім
ій их

Прикметник, прикметникове відмінювання 1a.

Квазіфлексія	
       № грам. значення
ий	1
ого	2
ому	3
ий	4
ого	4
им	5
ому	6
ім	6
а 7 ая^ 7 ої 8 ій 9 у 10 ую^ 10 ою 11 ій 12
е 13 еє^ 13 ого 14 ому 15 е 16 еє^ 16 им 17 ому 18 ім 18
і 19 ії^ 19 их 20 им 21 і 22 их 22 ії^ 22 ими 23 их 24 ^ — ненормативна форма

Номери граматичного значення 1..24 відповідають стовпцям field4..field27 таблиці [gr]. Щоб отримати номер граматичного значення, треба від числа в назві стовпця відняти 3. Наприклад, стовпець field4 відповідає номеру 1 (1=4-3).
Наприклад, на перетині рядка з id=3 (прикметник) і стовпця field4 є текст Н s m, який означає, що граматичне значення № 1 для прикметників це — Називний відмінок, однина, чоловічий рід. У стовпці field27 (граматичне значення № 24) того самого рядка є М pМісцевий відмінок, множина.

Формування списку для ботозаливки[ред.]

Список сформовано з реєстрових слів, що належать до словотвірного класу '2302', з стовпця 'reestr' таблиці [nom] БД 'mph_ua.db'. Це слова без '-', ' ' і з символом наголосу '"' та із закінченням 'ий' (не 'и"й'), які починаються з малої літери (не з "[А-ЩЬЮЯҐЄІЇ]"). Загалом знайдено 17859 таких слів.

Усі вибрані слова є прикметниками з кодами частини мови в таблиці [parts]: '11' — звичайний ступінь, '28' — вищий ступінь, '29' — найвищий ступінь. Ці слова коректно відображаються шаблоном Шаблон:прикм uk 1a.

Приклади назв статей[ред.]

абажу́рний аба́тський абетко́вий абіоге́нний абітуріє́нтський аболіціоні́стський абонеме́нтний абоне́нтний абоне́нтський аборда́жний абориге́нний абрико́сний абрико́совий абсолюти́вний абсолюти́стський абсолю́тний абстра́ктний абстракціоні́стський абсурди́стський абсу́рдний авангарди́стський аванга́рдний аванга́рдний аванга́рдний аванка́мерний аванпо́стний аванту́рницький авантюри́новий авантюристи́чний авантюри́стський авантю́рний авантю́рницький аварі́йний августі́йший авіадеса́нтний авіапошто́вий авіапромисло́вий авіараке́тний авіарозві́дувальний авіатехні́чний авіа́торський авіатра́нспортний авіаці́йний авітаміно́зний австрало́їдний австрія́цький автенти́чний автобіографі́чний автобронета́нковий авто́бусний автовокза́льний автоге́нний автографі́чний автозапра́вний автозва́рювальний автокефа́льний автократи́чний автомати́чний автома́тний автометри́чний автомобі́льний автомоде́льний автономі́стський автоно́мний автопа́рковий авторита́рний авторите́тний автотипо́вий автотра́нспортний автотро́фний автохто́нний ага́вовий ага́товий аге́нтський агенту́рний агіографі́чний агіта́торський агітаці́йний агітма́совий агломера́тний агломераці́йний агности́чний аграма́нтовий агра́рний агрега́тний агреси́вний агробіологі́чний агроботані́чний агрометеорологі́чний агрономі́чний агропромисло́вий агротехні́чний агротехнологі́чний агрофізи́чний агрохімі́чний а́ґрусовий адама́шковий адвенти́вний адвенти́стський адвока́тський адеква́тний аденові́русний адено́їдний адено́мний адити́вний ади́чний адіабати́чний адіаба́тний адміністрати́вний адміністра́торський адміралте́йський адміра́льський адопти́вний а́дресний адре́сний адюльте́рний ад'ю́нктський ад'юта́нтський аераці́йний аеро́бний аеровисо́тний аеровокза́льний аероге́нний аеродро́мний аерокосмі́чний аероста́тний аза́ртний аза́ртніший а́збучний аї́льний айво́вий аймако́вий айма́чний академі́чний ака́нтовий а́каючий аквамари́новий акваре́льний аква́ріумний акмеї́стський аконі́товий ако́рдний ако́рдний ако́рдовий ... ... ... до́мбровий дозозале́жний доглядо́вий дискути́вний династі́йний диктату́рний екземпля́рний етносимволі́чний обску́рний жо́лдацький двові́рний євангелі́йний спорто́вий да́йверський ди́герський ревеляці́йний брахіцефалі́чний брахіцефа́льний щиткоподі́бний доліхоцефа́льний етноконфесі́йний кажа́нячий кляшто́рний кожноде́нний кон'юктива́льний літотерапевти́чний тво́рний трансдисципліна́рний транспаре́нтний трибалі́стський фортеп'я́нний зустріча́льний зберіга́льний збадьо́рливий західня́цький завба́чний задале́кий заля́кувальний замале́нький замо́крий імамі́тський імажина́рний східня́цький фі́кусовий фастфу́дний кооптаці́йний колабора́нтський оклюзі́йний пікніко́вий соціопати́чний мула́тний зва́лищний зонда́жний зовнішньонаціона́льний зовнішньоособи́стісний кальцино́зний корпора́льний кельтофо́бський ке́рлінговий заяскра́вий ква́дровий ігроте́чний інвалі́дський задо́брий залиця́льний залеге́нький зброєзна́вчий пропо́лісний проіспа́нський ра́тушевий люба́сний дрібношляхе́тський залізни́чий зате́мний збира́льницький зе́ківський землемі́рський зіркува́тий зовнішньоба́нківський зрезиґно́ваний зрівня́нний хоробо́вий юдаї́стський фе́йковий ляскітли́вий коліжа́нський кенгури́ний інтерна́тівський відо́німний психоінтелектуа́льний