Перейти до вмісту

с

Матеріал з Вікісловника

Українська
[ред.]

Морфосинтаксичні ознаки[ред.]

Прийменник.

Вимова[ред.]

Семантичні властивості[ред.]

Значення[ред.]

I невідм., с.

Десята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука "с" (вимовляється "се").

II із, зі, рідко зо, прийм., з род., знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. з, із, зі виражають:

Просторові відношення:
 1. з род. в. Вказує на предмет, середовище, зсередини яких спрямовані дія, рух або що-небудь виймається, добувається і т. ін.
 2. з род. в. Вказує на місце, предмет та ін., з поверхні яких або від яких хто-, що-небудь відокремлюється, відходить і т. ін. || Вказує на посаду, заняття і т. ін., від яких хто-небудь звільняється.
 3. з род. в. Вказує на місце, простір, напрям і т. ін., в якому хто-, що-небудь перебуває, щось відбувається або звідки спрямовані дія, рух. || Вказує на сферу діяльності, заняття і т. ін., з яких ідуть, повертаються. || Вказує на місцеперебування особи чи предмета, що виконує якусь дію, або на місце, з якого спостерігається, сприймається що-небудь. || У сполуч. з прийм. в, на, до вказує на місце, предмет, від якого повторюється дія. || У сполуч. з прийм. до, в вказує на межу поширення дії, стану або властивості. || У сполуч. зі сл. погляд, позиція і т. ін. вказує на спрямованість чиїх-небудь думок, поглядів, оцінок і т. ін.
 4. з род. в. Вказує на місце наявності певної ознаки, властивості в особи, предмета.
 5. з оруд. в., також зі сл. поруч, поряд. Вказує на просторову близькість, суміжність кого-, чого-небудь із кимось, чимось.
  Часові відношення:
 6. з род. в. Вказує на час, період, що є вихідним моментом у розвитку, поширенні якоїсь дії, стану. || У поєднанні з прийм. до вказує на межі тривання якоїсь дії, стану. || У поєднанні з прийм. на вказує на проміжок часу між двома днями, датами. || У поєднанні з прийм. на в складі стійких словосполучень вказує на неточно визначений, хоч і близький час виконання або настання чого-небудь. || У поєднанні з прийм. в (у) в складі стійких словосполучень вказує на неперервність, повторюваність якої-небудь дії.
 7. з оруд. в. Вказує на супровідну дію, одночасність різних дій. || Вказує на подію, явище, після яких відразу щось відбувається. || Вказує на період або ряд послідовних моментів, із настанням яких розгортається яка-небудь дія.
  Причинові відношення:
 8. з род. в. Вказує на причину дії або стану.
 9. з род. в. Вказує на підставу якої-небудь дії або стану. || з оруд. в. Вказує на подію, з нагоди якої вітають, поздоровляють і т. ін.
  Обставинні (способу дії) відношення:
 10. з род. і оруд. в. Уживається на означення способу виконання дії. || Вказує на обставину, достатню для здійснення чого-небудь (зазвичай із кількісною вказівкою).
 11. з оруд. в. Вказує на супровідні дію, стан, почуття.
 12. з оруд. в. Вказує на предмет як показник повноти охоплення дією кого-, чого-небудь.
  Відношення мети:
 13. з оруд. в. Вказує на мету дії.
  Кількісні відношення:
 14. з род. в. Вказує на кількість осіб, предметів, із яких складається щось ціле.
 15. з род. в., заст. Вказує на залежність розміру оплати натурою від кількості вироблених одиниць продукції.
 16. із знах. в. Вказує на приблизний підрахунок, приблизну міру чого-небудь.
 17. із знах. в. У сполуч. із сл. доволі, досить, годі, вистачить і т. ін. вказує на особу, якій вистачає, достатньо чого-небудь або яка не бажає, аби щось тривало.
 18. з оруд. в. Вказує на додаткову кількість чого-небудь.
  Об'єктні відношення:
 19. з род. і оруд. в. Вказує на особу, предмет і т. ін., що на них спрямовується, поширюється дія, яких що-небудь стосується.
 20. з род. в. Вказує на предмет, матеріал і т. ін., з якого щось роблять, виготовляють або що-небудь зроблено, виготовлено.
 21. з род. в. Вказує на особу, предмет, ознаку, які зазнають змін, перетворень.
 22. з род. в. Вказує на предмет, за допомогою якого відбувається певна дія.
 23. з род. в. Вказує на загал, сукупність осіб, предметів, звідки виділяється хто-, що-небудь, якась частина і т. ін. (за значенням відповідає прийм. серед).
 24. з род. в. Вказує на стан, який порушується, переривається і т. ін. || Вказує на становище, обставини (зазвичай скрутні), з яких кому-небудь допомагають вийти або хтось виходить сам. || У сполуч. з прийм. "в" вказує на перехід особи з одного стану в інший.
 25. з род. в. Вказує на предмет, місце і т. ін., від яких починається або починають що-небудь.
 26. з род. в. Вказує на особу, предмет, які є зразком для відтворення, наслідування і т. ін.
 27. з род. в. Вказує на що-небудь як на джерело матеріальних ресурсів.
 28. з род. в. Вказує на галузь знань, дисципліну, до якої хто-, що-небудь має певне відношення. || Вказує на групу понять з якої-небудь галузі, сфери.
 29. з оруд. в. Вказує на особу, що вступає з іншою у певні стосунки або виявляє якесь ставлення до неї. || Вказує на особи, предмети, що перебувають у взаємодії.
 30. з оруд. в. Вказує на предмет, наявний у кого-небудь під час якоїсь дії, руху і т. ін.
 31. з оруд. в. Уживається у сполуч. зі словами, які виражають прохання, питання і т. ін., спрямовані до кого-небудь.
 32. з оруд. в. У сполуч. з прикм. спільний, згідний, солідарний і т. ін. вказує на особу, предмет, стосовно яких виявляється подібність або спільність чого-небудь.
  Означальні відношення:
 33. з оруд. в. Вказує на постійну зовнішню ознаку або на внутрішню властивість, характерну особливість кого-, чого-небудь. || Вказує на тимчасову або випадкову зовнішню ознаку особи, предмета.
 34. з оруд. в. Вказує на вміст якого-небудь предмета.
 35. з род. в. Вказує на місце, середовище і т. ін., звідки походять, з якими пов'язані особа, предмет.
 36. із знах. в. Вказує на предмет, до якого прирівнюється за розміром інший предмет. ◆ немає прикладів застосування.

Синоніми[ред.]

Антоніми[ред.]

Гіпероніми[ред.]

Гіпоніми[ред.]

Холоніми[ред.]

Мероніми[ред.]

Усталені та термінологічні словосполучення, фразеологізми[ред.]

Прислів'я та приказки[ред.]

Споріднені слова[ред.]

Найтісніша спорідненість

Етимологія[ред.]

Від ??

Переклад[ред.]

з род. в. (з поверхні)
з род. в. (зсередини)
з род. в. (з якогось момента)
з оруд. в. (з ким/чим?)

Джерела[ред.]

Білоруська
[ред.]

Морфосинтаксичні ознаки[ред.]

с

Прийменник.

Вимова[ред.]

 •  прослухати вимову?, файл
 • УФ: []
 • Семантичні властивості[ред.]

  Значення[ред.]

  1. ◆ немає прикладів застосування.

  Синоніми[ред.]

  Антоніми[ред.]

  Гіпероніми[ред.]

  Гіпоніми[ред.]

  Споріднені слова[ред.]

  Найтісніша спорідненість

  Етимологія[ред.]

  Від ??

  Джерела[ред.]