Додаток:Японський список Сводеша

Матеріал з Вікісловника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Це список Сводеша основних слів японської мови у порівнянні з українською.

Передмова[ред.]

Для додаткової інформації, включаючи повну остаточну версію списку, прочитайте статтю Вікіпедії: Список Сводеша.

Наприкінці 1940-х років громадськості було відкрито радіовуглецеве датування. Мовознавець Морріс Сводеш вважав, що слова розпадаються з часом подібним чином, а отже можна застосовувати відповідні методи для визначення відносин поміж мовами. Щоб мати можливість порівнювати мови різних культур, він заснував свої списки значень слів, які, як він припустив, мають бути у як найбільшого числа культур, наскільки це можливо. Потім він використав споріднені частки у двох мовах, аби обчислити їхню розбіжність у часі, і деякі інші алгоритми. Починаючи 1950 року зі 165-ма значеннями, його список збільшився до 215 1952 року, і був настільки обширним, що багатьом мовам не вистачало рідного словника для деяких виразів. Згодом його буо скорочено до 207, а надалі й до 100 значень 1955 року. Переоформлений список було видано посмертно 1971 року.

Зверніть увагу, що список Сводеша не слід розглядати як початкову лексику для спілкування з носіями розглядуваної мови.


Список[ред.]

Українська мова 日本語
ієрогліф Кандзі
にほんご
склади Хіраґана
Ніхонго
Система Поліванова
Nihongo
Система Гепберна
1 я わたし ватасі watashi
2 ти 貴方 (неформальне) あなた аната anata
3 він かれ каре kare
4 ми 私達 わたしたち ватасітаті watashitachi
5 ви 貴方達 あなたたち анатататі anatatachi
6 вони 彼等,彼ら かれら карера karera
7 цей, ця, це これ коре kore
8 той, та, те それ соре sore
9 тут 此処 ここ коко koko
10 там 其処 そこ соко soko
11 хто (питальне) だれ даре dare
12 що (питальне) なに нані nani
13 де 何処 (питальне) どこ доко doko
14 коли 何時 (питальне) いつ іцу itsu
15 як 如何 (питальне) いかが ікага ikaga
16 не (ні) いな іна ina
17 весь, все, всі 全て すべて субете subete
18 багато 沢山 たくさん такусан takusan
19 декілька 若干 じゃっかん дзяккан jakkan
20 небагато 少ない すくない сукунай sukunai
21 інший ほか хока hoka
22 один いち іті ichi
23 два ні ni
24 три さん сан san
25 чотири よん йон yon
26 п'ять го go
27 великий 大きい おおきい ōкіі ōkii
28 довгий 長い ながい нагай нагай
29 широкий 広い ひろい хірой hiroi
30 товстий 厚い あつい ацуй atsui
31 важкий 重い おもい омой omoi
32 маленький 小さい ちいさい тіісай chiisai
33 короткий 短い みじかい мідзікай mijikai
34 вузький 狭い せまい семай semai
35 тонкий 細い ほそい хосой hosoi
36 жінка 女性, じょせい, おんな дзйосей, онна josei, onna
37 чоловік (стать) 男性, だんせい, おとこ дансей,отоко dansei, otoko
38 людина ひと хіто hito
39 дитина 子供 こども кодомо kodomo
40 дружина つま цума tsuma
41 чоловік (сімейне положення) おっと отто otto
42 мати はは хаха haha
43 батько ちち тіті chichi
44 звір, тварина 動物 どうぶつ дōбуцу dōbutsu
45 риба さかな сакана sakana
46 птах とり торі tori
47 собака, пес いぬ іну inu
48 воша しらみ сірамі shirami
49 змія へび хебі hebi
50 черв'як 蚯蚓 みみず мімідзу mimizu
51 дерево кі ki
52 ліс もり морі mori
53 палиця ぼう бō
54 плід, фрукт 果物 くだもの кудамоно kudamono
55 насіння , 種子 たね, しゅし тане, сюсі tane, shushi
56 лист ха ha
57 корінь не ne
58 кора 樹皮 じゅひ дзюхі juhi
59 квітка はな хана hana
60 трава くさ куса kusa
61 мотузка なわ нава nawa
62 шкіра, шкура かわ кава kawa
63 м'ясо にく ніку niku
64 кров ті chi
65 кістка ほね хоне hone
66 жир あぶら абура abura
67 яйце たまご тамаго tamago
68 ріг つの цуно tsuno
69 хвіст 尻尾 しっぽ сіппо shippo
70 перо はね хане hane
71 волосся かみ ками kami
72 голова あたま атама atama
73 вухо みみ мімі mimi
74 око ме me
75 ніс はな хана hana
76 рот くち куті kuchi
77 зуб ха ha
78 язик した сіта shita
79 ніготь つめ цуме tsume
80 стопа あし асі ashi
81 нога あし асі ashi
82 коліно ひざ хідза hiza
83 рука, долоня те te
84 крило つばさ цубаса tsubasa
85 живіт はら хара hara
86 нутрощі, кишки ちょう chō
87 шия くび кубі kubi
88 спина 背中 せなか сенака senaka
89 груди むね муне mune
90 серце 心臓 しんぞう сіндзō shinzō
91 печінка 肝臓 かんぞう кандзō kanzō
92 пити 飲む のむ ному nomu
93 їсти 食べる たべる таберу taberu
94 гризти, кусати 噛む かむ каму kamu
95 смоктати しゃぶる сябуру shaburu
96 плювати 吐く はく haku haku
97 рвати, блювати 吐く はく haku haku
98 дути 吹く ふく фуку fuku
99 дихати 呼吸する こきゅうする кокyū-суру kokyū-suru
100 сміятися 笑う わらう варау warau
101 бачити 見る みる міру miru
102 чути 聞く きく кіку kiku
103 знати 知る しる сіру shiru
104 думати, мислити 思う おもう омо omou
105 нюхати, чути 嗅ぐ かぐ кагу kagu
106 боятися 恐れる おそれる осореру osoreru
107 спати 寝る ねる неру neru
108 жити 生きる いきる ікіру ikiru
109 вмирати 死ぬ しぬ сіну shinu
110 вбивати 殺す ころす коросу korosu
111 боротися 闘う たたかう татакау tatakau
112 полювати 狩る かる кару karu
113 вдарити 叩く たたく татаку tataku
114 різати, рубати 切る きる кіру kiru
115 розділити 割る わる вару waru
116 кольнути 刺殺する しさつする сісацу-суру shisatsu-suru
117 дряпати 掻く かく каку kaku
118 копати, рити 掘る ほる хору horu
119 плавати 泳ぐ およぐ ойогу oyogu
120 літати 飛ぶ とぶ тобу tobu
121 ходити, іти 歩く あるく аруку aruku
122 приходити 来る くる куру kuru
123 лежати 寝る ねる неру neru
124 сидіти 座る すわる сувару suwaru
125 стояти 起きる おきる окіру okiru
126 повертати 回る まわる мавару mawaru
127 падати 落ちる おちる отіру ochiru
128 давати 贈る おくる окуру okuru
129 тримати 持つ もつ моцу motsu
130 стискати 絞る しぼる сібору shiboru
131 терти 擦る こする косуру kosuru
132 мити 洗う あらう арау arau
133 витирати 拭く ふく фуку fuku
134 тягнути 引く ひく хіку hiku
135 штовхати 押す おす осу osu
136 кидати 投げる なげる нагеру nageru
137 в'язати 結ぶ むすぶ мусубу musubu
138 шити 縫う ぬう ну nuu
139 рахувати, лічити 数える かぞえる кадзоеру kazoeru
140 казати, говорити 言う いう іу iu
141 співати 歌う うたう утау utau
142 грати 遊ぶ あそぶ асобу asobu
143 пливти 浮く うく уку uku
144 текти 流れる ながれる нагареру nagareru
145 змерзнути 凍結する とうけつする тōкецу-суру tōketsu-suru
146 пухнути, набухати 膨らむ ふくらむ фукураму fukuramu
147 сонце 太陽 たいよう тайyō taiyō
148 місяць つき цукі tsuki
149 зірка, зоря ほし хосі hoshi
150 вода みず мідзу mizu
151 дощ あめ аме ame
152 ріка かわ кава kawa
153 озеро みずうみ мідзумі mizuumi
154 море うみ умі umi
155 сіль しお сіо shio
156 камінь いし ісі ishi
157 пісок すな суна suna
158 пил ちり тірі chiri
159 земля つち цуті tsuchi
160 хмара くも кумо kumo
161 туман, імла きり кірі kiri
162 небо そら сора sora
163 вітер かぜ кадзе kaze
164 сніг ゆき юкі yuki
165 лід こおり кōрі kōri
166 дим けむり кемурі kemuri
167 вогонь хі hi
168 попіл はい хаі hai
169 палити 燃える もえる моеру moeru
170 дорога, шлях みち міті michi
171 гора やま яма yama
172 червоний 赤い あかい акай akai
173 зелений みどり мідорі midori
174 жовтий 黄色 きいろ кііро kiiro
175 білий 白い しろい сірой shiroi
176 чорний 黒い くろい курой kuroi
177 ніч よる йору yoru
178 день хі hi
179 рік とし тосі toshi
180 теплий 暖かい あたたかい ататакай atatakai
181 холодний 寒い さむい самуй samui
182 повний 満員 まんいん ман'ін man'in
183 новий 新しい あたらしい атарасіі atarashii
184 старий 古い ふるい фуруй furui
185 гарний, добрий 好い, 良い, 善い いい, よい іі ii
186 поганий 不味い, 悪い まずい, わるい мадзуй, варуй mazui, warui
187 гнилий 腐敗 ふはい фухаі fuhai
188 брудний 汚い きたない кітанай kitanai
189 прямий 真直ぐ まっすぐ массугу massugu
190 круглий 丸い まるい маруй marui
191 гострий 鋭利な えいり ейрі eiri
192 тупий 鈍い にぶい нібуй nibui
193 гладенький 滑らか なめらか намерака nameraka
194 вогкий, мокрий 濡れる ぬれる нуреру nureru
195 сухий 乾く かわく каваку kawaku
196 правильний 正しい ただしい тадасіі tadashii
197 близький 近い ちかい тикай chikai
198 далекий 遠い とおい тōі tōi
199 правий みぎ мігі migi
200 лівий ひだり хідарі hidari
201 коло, біля, при, у, в , де, хе de, he
202 в, у, ув, уві де de
203 з, зі, із то to
204 та, і, й , то, я to, ya
205 якщо -ば, なら -ба, нара -ba, nara
206 бо, тому що から кара kara
207 ім'я, назва , 名前 , なまえ на, намае na, namae

Додаткова література[ред.]

  • Banzaï - méthode de japonais (Nathalie Rouillé, Isabelle Raimbault), Ellipses, Paris 2003 - Шаблон:ISBN
  • Les mots du japonais (Florence Bernaudeau, Fabrice Escot), Ellipses, Paris 1996 - Шаблон:ISBN
  • Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 - Шаблон:ISBN

Див. також[ред.]

Списки Сводеша
Окремі мови

Албанська – Амхарська – Англійська:  ДавняСередняСучасна – Антильська франко-креольська – Арабська:  КласичнаЄгипетськаКіпрськаСиро-палестинськаТуніська – Арумунська – Ассамська – Африкаанс – Банґала – Баскійська – Башкирська – Бенґалі – Білоруська – Бірманська – Бретонська – Болгарська – Бурушаскі – Валлійська – Валлонська – Вірменська – В'єтнамська – Гаїтянська креольська – Гінді – Грецька:  ДавняНова – Грузинська – Гуарані – Ґалісійська – Ґвінейська креольська – Ґуджараті – Далматинська – Данська – Естонська – Єгипетська – Зазакі – Західнофризька – Зулу Іврит – Ілоканська – Індонезійська – Ірландська – Ісландська – Іспанська – Італійська – Кабувердьяну – Каталанська – Кашубська – Кечуа – Китайська:  ҐаньДавньокитайськаКантонськаМандаринськаСхідноміньськаСямень (Амой)Цзічжао – Корейська – Курдська – Кучанська – Кхмерська – ЛатинаНародна латина – Латиська – Литовська – Лінґала – Ложбан – Маврикійська креольська – Македонська – Малаґасійська – Малайська – Мальтійська – Маратхі – Меглено-румунська – Монгольська – Неаполітанська – Нідерландська – Німецька – Норвезька:  БукмолНюнорськ – Оджибве – Осетинська – Пап'яменто – Пенджабська – Польська – ПортугальськаПурепеча – Ромська – Російська – Румунська – Санскрит – Себуанська – Сербохорватська – Сицилійська – Словацька – Словенська – Сомалійська – Сранан-тонґо – Староґалісійська – Сунданська – Суахілі – Східнофіджійська – Таґальська – Таджицька – Таїтянська – Тайська – Теміарська – Ток-пісін – Тувалуанська – Турецька – Угорська – Українська – Фіджійська гінді – Фінська – Французька:  ДавняСучасна – Фріульська – Хауса – Хетська – Хмонґ – Чеська – Чеченська – Шведська – Шотландська ґельська – Японська

Мовні сім'ї, гілки та географічні угруповання

Абхазо-адигські – Алґонкінські – Алтайські – Австроазійські – Австронезійські – Афразійські – Балтійські – Балтійсько-фінські – Банту – Германські – Дене-єнісейські – Дравідійські – Індоарійські – Індоіранські – Італійські – Кельтські – Кукі-чинські – Кхо-бва – Майянські – Мускозькі – Мяо-яо (хмонґ-м'єн) – Ніґеро-конґолезькі – Отомангейські – Палеоазійські – Пенутійські – Південноамериканські – Романські – Сино-тибетські – Сіуанські – Слов'янські – Тай-кадайські – Тайванські – Тибето-бірманські – Тибето-бірманські (Непал) – Тупі-гуаранійські – Тюркські – Уральські – Фризькі – Хоканські – Юто-ацтецькі

Штучні допоміжні мови

Волапюк – Есперанто – Ідо – Інтерлінґва – Лінґва франка-нова – Окциденталь – Токі пона

Реконструйовані прамови

Праавстронезійська – Прабалтослов'янська – Праіндоєвропейська – Праслов'янська